Úvodní stránkaVize českého zdravotnictví › Transparentní a trvale udržitelné zdravotnictví

Transparentní a trvale udržitelné zdravotnictví

20. 6. 2018 - Hotel Angelo, Radlická 3216/1G, Praha 5
9:00 – 9:30 Registrace hostů
9:30 – 9:40 Úvodní slovo moderátorky
Daniela Písařovicová
9:40 – 10:00 Obejde se zdravotnictví bez transformace?
10:00 – 10:25 Kde a čím se může české zdravotnictví inspirovat?
10:25 – 10:40 Hlavní bariéry inovací v současném prostředí
10:40 – 10:55 Jak se vyrovnat s rostoucími náklady na zdravotní péči
10:55 – 11:55 Panelová diskuse
MUDr. Miroslav Palát, MBA, prezident společnosti CzechMed

Prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc., FCIRSE, přednosta Kliniky zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol

Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA, předseda České kardiologické společnosti

Prim. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO, primář Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol
11:55 Závěr diskusního setkání, občerstvení

Partneři

Partneři diskusního setkání  
   
 
 
Mediální partneři  
   
 
   
Pořadatelé