Perspektiva českého zdravotnictví: Jaký vliv má demografický vývoj v ČR na stav zdravotnictví a veřejné finance?

23. 2. 2012 - City Tower Pankrác (27. patro), Hvězdova 1716/2b, Praha 4
od 9:00 do 12:00 hod.
Demografický výhled ČR a očekávané trendy populačního vývoje

RNDr. Tomáš Kučera, CSc., Katedra demografie a geodemografie, Přírodovědecká fakulta UK v Praze

Prezentaci ke stažení naleznete zde.