Úvodní stránkaVize českého zdravotnictví › Jak nastavit integrovanou péči v oblasti obezity a diabetu?

Jak nastavit integrovanou péči v oblasti obezity a diabetu?

4. 4. 2019 - Rezidence velvyslance USA (vila Otto Petschka), Ronadla Regana 3, Praha 6
14:30 – 15:00 Registrace hostů
15:00 – 15:10 Úvodní slovo moderátora
Miroslav Palát, prezident společnosti CzechMed
15:10 – 16:10 Integrovaná péče v oblasti obezity a diabetu
16:10 – 17:00 Panelová diskuse
17:00 – 17:10 Diskuse s publikem
17:10 Závěr diskusního setkání, občerstvení, networking

Partneři

 
Mediální partneři  

 
 
   
Pořadatelé  
   
Partneři diskusního setkání