Úvodní stránka › Vize českého zdravotnictví

Vize českého zdravotnictvíaneb kdo, pro koho, s kým, proč a za co?

Již mnoho let se různé vlády pokouší bez většího úspěchu zavést komplexní změny, které by vedly ke kvalitnějšímu a zároveň udržitelnému zdravotnickému systému.

České zdravotnictví se potýká, podobně jako další klíčové obory, s nedostatkem financí na straně jedné a s plýtváním prostředků na straně druhé.

V tomto prostředí se jednotlivé zájmové skupiny vůči sobě stále více vymezují, následkem čehož se zmenšuje pravděpodobnost dohody nad zásadními otázkami a prioritami současného zdravotnictví.

V roce 2012 zahájil Institut pro veřejnou diskusi spolu s týdeníkem Ekonom a za podpory společnosti Advance Healthcare Management Institute unikátní kontinuální diskusi s názvem Vize českého zdravotnictví. Diskusní setkání poskytla prostor pro otevřenou diskusi všech zúčastněných stran se záměrem identifikovat hlavní problémy, formulovat východiska a přispět k dosažení jednotného názoru na budoucnost českého zdravotnictví.

Diskuse přinesly mnoho zajímavých názorů a podnětů, které jsou po každé konferenci zpracovány do závěrů a distribuovány odborné veřejnosti i významným představitelům České republiky.

 

Pořadatelé
 

IVD