Úvodní stránkaTematické speciály › Jaká je současnost a budoucnost horských středisek v Čechách?

Jaká je současnost a budoucnost horských středisek v Čechách?

28. 5. 2014 - Hotel Palace Praha, Panská 12, Praha 1
od 13:30 do 16:00 hod.
13:00 - 13:30 Registrace hostů
13:30 - 13:40 Úvodní slovo
Zuzana Kalátová, moderátorka
13:40 - 13:55 Analýza: Horská střediska v ČR, identifikace jejich přínosů pro regionální rozvoj a veřejné rozpočty
13:55 - 14:10 Limitující faktory fungování a dalšího rozvoje českých horských středisek
14:10 - 14:25 Zahraniční inspirace: Jaký je současný stav, možnosti rozvoje a přínosy horských středisek pro turismus a ekonomiku Rakouska?
14:25 - 14:40 Zahraniční inspirace: Jaký je současný stav, možnosti rozvoje a přínosy horských středisek pro turismus a ekonomiku Itálie?
14:40 - 16:00 Panelová diskuse
16:00 Ukončení konference, občerstvení

Partneři

 

Partneři
IVD

 

Pořadatelé
Ekonom

IVD