Úvodní stránkaTematické speciály › Elektroodpad a kolektivní systémy

Elektroodpad a kolektivní systémy

30. 5. 2018 - Sněmovní 7, Praha 1
9:00 – 9:30 Registrace hostů
9:30 – 9:45 Úvodní slovo moderátora
9:45 – 10:10 Historie a vývoj sběru elektroodpadu v zahraničí a ČR
10:10 – 10:25 Práce na novelizaci odpadové legislativy v oblasti elektroodpadu
10:25 – 10:45 Oddělení kolektivního systému a zpracovatele (tzv. Čínská zeď) a hrozba monopolizace trhu elektroodpadu
10:40 – 10:55 Problematika sběru elektroodpadu z pohledu obcí
Karel Ferschmann, Sdružení místních samospráv
10:55 – 11:10 Pozice elektroodpadu v rámci průmyslu druhotných surovin
11:10-12:00 Panelová diskuse
12:00 Závěr diskusního setkání, občerstvení

Partneři

Pořadatelé
 

 

Odborný partner
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záštita