Tiskové zprávy

(18. 11. 2021)

Stát i mezinárodní instituce ignorují počty mrtvých v důsledku kouření klasických cigaret a neuznávají méně škodlivé výrobky jako alternativu

Většina českých kuřáků se už někdy v životě pokoušela s kouřením přestat, často bez podpory a opakovaně. Na trhu existují i méně škodlivé alternativy, které mohou být v odvykání využity jako například ve Velké Británii. Češi nicméně o nižší škodlivosti alternativ netuší. Think Tank Racionální politiky závislostí toto tvrzení podložil studií, kterou prezentoval v rámci kulatého stolu Institutu pro veřejnou diskusi (IVD).

V České republice podle dat z roku 2020 odhadem 23,9 % dospělých osob (přibližně 2,1 mil.) denně nebo téměř denně kouří cigarety[1]. Přímým důsledkem kouření je řada respiračních a kardiovaskulárních onemocnění, například rakovina plic nebo infarkt myokardu. Každoročně pak v Česku rakovině plic podlehne téměř 5 500 lidí, u kterých je prokazatelně na vině kouření.[2] Tabák zabíjí více než 8 milionů lidí ročně po celém světě. Více než 7 milionů souvisí s přímým užíváním tabáku, přibližně 1,2 milionů je důsledkem vystavení pasivnímu kouření.[3]

Rizikem u kouření je především inhalace tabákového dehtu, který obsahuje desítky toxinů a karcinogenů. Účinnou látkou je však nikotin, který je ve srovnání s dehtem méně škodlivý. Zjednodušeně řečeno kuřáci umírají kvůli tabákovému dehtu,“ vysvětluje Mgr. Jindřich Vobořil, Pg.Dip., tuzemský odborník na drogovou problematiku, někdejší národní protidrogový koordinátor a jeden z autorů studie.

V současné době již existují alternativní výrobky, které se opírají o princip označovaný jako harm reduction, tedy snižování rizik. Tento přístup se snaží minimalizovat nepříznivé dopady užívání návykových látek. Cílem je nabízet alternativy v méně škodlivé formě a vést k úplnému ukončení kouření tabáku.

„Mezi tyto technologické novinky patří zahřívané tabákové výrobky, někdy též označované jako bezdýmné, elektronické cigarety neboli vaporizéry, nikotinové sáčky. Oproti klasickému kouření vystavují tyto nové produkty jejich uživatele mnohem nižšímu množství škodlivin. A konkrétně elektronické cigarety mohou podle vědeckých studií účinné při odvykání kouření a třeba výkonnou agenturou ochrany veřejného zdraví Velké Británie jsou takto kuřákům i prezentovány,“ doplňuje Bojan Stoevski, market manager společnosti Imperial Brands.

Češi se mylně domnívají, že tabák je méně škodlivý než alternativní výrobky, zjistila studie
Think Tank Racionální politiky závislostí, multidisciplinární sdružení nezávislých a významných odborníků, realizoval unikátní studii o užívání bezdýmných tabákových výrobků, která zkoumala vzorce chování českých kuřáků.

Podle studie alespoň jednou za život vyzkoušelo tabákové výrobky určené ke kouření téměř 83 % Čechů. Elektronickou cigaretu vyzkoušelo zhruba 35 % kuřáků, některý z bezdýmných produktů méně než čtvrtina a nikotinové sáčky přibližně 6 %. Významná část respondentů však hodnotí alternativní nikotinové výrobky jako stejně nebo dokonce více škodlivé než standardní tabák ke kouření.

Kuřáci začínají alternativní produkty využívat z jiných než preventivních důvodů, například kvůli zápachu z úst po běžných cigaretách nebo pro užití nikotinu na místech, kde je kouření zakázáno. Problém respondenti vidí v nižší dostupnosti, v údržbě zařízení a kratší době užívání jedné náplně ve srovnání s klasickou cigaretou.

Prvouživatelé alternativních výrobků jsou menšinou
Problematické se jeví užívání alternativních produktů mezi mladými lidmi, kteří nikdy před tím neužili tabákové výrobky. Tato obava je častým argumentem proti elektronickým cigaretám, konkrétně fakt, že by e-cigarety mohly být tzv. „vstupní branou“ ke kouření mladistvých.

Data pro takto silné závěry dle studie nejsou dostatečná. Prudký pokles prevalence kouření v zemích, kde se užívání elektronických cigaret stalo populárním, naznačuje, že jsou výrobky především náhražkou kouření tabáku. Dostupná data také ukazují, že prvouživatelé tvoří mezi uživateli alternativních výrobků výraznou menšinu.

Argumenty s ohledem na škodlivost se v odborných společnostech liší i přes důkazy
Zahraniční studie naznačují, že by e-cigarety s obsahem nikotinu mohly efektivněji pomáhat s odvykáním kouření. Protože prostřednictvím vaporizéru nehoří tabák, který by byl následně vdechován, nejsou uživatelé vystaveni stejnému množství toxinů a látek, které prokazatelně u kuřáků způsobují různé typy onemocnění a zdravotních potíží.[4]

Problémem je však dlouhodobá kritika alternativ ze stran mezinárodních struktur a organizací, mimo jiné také Světové zdravotnické organizace (WHO). Zprávy a stanoviska WHO a Vědeckého výboru EU se setkaly s ostrou kritikou ze strany vědecké komunity. „Cílené zásahy při potlačování nabídky e-cigaret jen podporují kouření a spotřebu škodlivějších cigaret. Pasivní vystavení výparům těchto produktů představuje zanedbatelné riziko“ dodává Vobořil. Na zprávu WHO mimo jiné také reagovala odborná Společnost pro léčbu závislosti na tabáku, která alternativy ke kouření podporuje s ohledem na prokázanou nižší škodlivost ve srovnání s kouřením klasického tabáku.[5]

Stát musí brát v potaz alternativy a nastavovat cenotvorbu na základě míry škodlivosti
Důležitým aspektem podpory alternativ je cenotvorba. I přes to, že je strategická aktivita minimalizace škod a rizik v oblasti kouření tabáku součástí Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027[6], Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky alternativní tabákové výrobky konkrétně nezohledňuje a nepracuje směrem k legislativnímu zvýhodnění či doporučení jejich využití v léčbě.

 „Podle výsledků studie je jednoznačné, že přístup harm reduction má být součástí politiky v oblasti závislostí, což znamená plné využití potenciálu alternativních výrobků. Veřejnost by měla být pravdivě informována o nižších rizicích produktů ve srovnání s klasickým kouřením, které jsou v souladu s medicínou založenou na důkazech. Cenotvorba by měla být nastavena tak, aby se lidem alternativy vyplatily a výrobky by se měly stát součástí doporučení pro odvykání kouření na tabáku,“ dodává Jindřich Vobořil.

„Podobně jako desítky respektovaných odborníků – lékařů, adiktologů nebo odborníků na ekonomii zdravotnictví se domnívám, že princip harm reduction přináší významné společenské benefity, a proto bychom jej v Česku neměli ignorovat. Daňové sazby by měly odrážet míru rizikovosti spojenou s jednotlivými typy výrobku, tedy že cigarety a řezaný tabák by měly být zatíženy vyšší daní než alternativní produkty, jako zahřívaný tabák, elektronické cigarety nebo nikotinové sáčky. Jsem rád, že nastupující vláda se k tomuto odkazu přihlásila,“ říká Aleš Rod, ředitel výzkumu Centra ekonomických a tržních analýz, který se problematice regulace závislostí dlouhodobě věnuje.

„Nižší daňové sazby u alternativních tabákových výrobků totiž mají hned dvojí incentivu – stranu poptávky (spotřebitele) cenově diskriminují a motivují je k odklonu od klasických cigaret, straně nabídky (výrobcům) přinášejí impulz v podobě vyšší marže u alternativních produktů, čímž je tlačí do těchto nových segmentů trhu. Díky technologicky náročnějším procesům výroby alternativní produkty spontánně limitují černý trh, který u klasických cigaret v posledních měsících dramaticky roste,“ uzavírá Rod.


[1] CHOMYNOVÁ, P., MRAVČÍK, V. (2021). Národní výzkum užívání návykových látek 2020. Zaostřeno 7 (5), 1-20. Praha: Úřad vlády České republiky. ISSN 2336-8241

[2] Think Tank Racionální Politiky Závislostí. (2020). Tisková zpráva: 85 % pacientů trpících rakovinou plic nemá naději na plné vyléčení. Odborníci prosazují principy snižování rizik.

[4] HARTMANN-BOYCE J, MCROBBIE H, LINDSON N, BULLEN C, BEGH R, THEODOULOU A, NOTLEY C, RIGOTTI NA, TURNER T, BUTLER AR, FANSHAWE TR, HAJEK P. (2020). Electronic cigarettes for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews, 10. doi: 10.1002/14651858.CD010216.pub4. [2021-11-08]

[6] Hlavní strategický dokument protidrogové politiky ČR.

 


Zpět na seznam

Diskusní kalendář

« leden 2022 »
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31