Tiskové zprávy

(7. 2. 2019)

Smysluplné inovace a využívaní dat mohou české zdravotnictví zefektivnit, shodují se odborníci

Udržitelnost systému zdravotnictví v ČR je vážně ohrožena. Podle odborníků by mělo české zdravotnictví více akceptovat inovativní terapie a rychleji zavádět smysluplné inovace, a především systematicky využívat a vyhodnocovat data získaná prostřednictvím moderních technologií. Shodli se na tom zástupci nemocnic, lékařů, zdravotní pojišťovny a medicínských společností na diskusním setkání Institutu pro veřejnou diskusi (IVD) o budoucnosti českého zdravotnictví, které se konalo na půdě rezidence amerického velvyslance.

Český zdravotnický systém, stejně jako zdravotnické systémy po celém světě, čelí zásadním ekonomickým výzvám spojeným s léčbou. Počet pacientů totiž neustále roste, populace stárne a přibývá i chronicky nemocných lidí, což vede na jedné straně k neustálému zvyšování nákladů na zdravotnictví a na straně druhé k viditelným rozdílům ve výsledcích léčby a v úrovni poskytované zdravotní péče.

V centru pozornosti tak stojí postupné zavádění efektivnějšího systému, který umožní hospodárné nakládaní s finančními prostředky, snížení celkových výdajů na zdravotnictví a zlepšení výsledků léčby. Základem pro takovou změnu je podle odborníků otevřený přístup ke smysluplným inovacím a terapiím, které pacientům opravdu pomohou a umožní jim důstojně žít.

Potřeba transformace zdravotní péče však neznamená, že současný systém je kompletně špatný, jak podotýká Michal Vondraš, ředitel české pobočky mezinárodní medicínsko-technologické společnosti Medtronic: „České zdravotnictví je jedno z nejlepších ve střední Evropě a v rámci stanoveného rozpočtu mají čeští pacienti evropský standard léčby. Problémem českého zdravotnictví je slabá akceptace inovativních postupů a terapií, což potvrzují i data vycházející z porovnání dostupnosti inovativních terapií v jednotlivých evropských zemích. Jednou z cest, jak zamezit plýtvaní v systému neefektivními terapiemi je princip value based healthcare, tedy přístup, kdy se neplatí za službu samotnou nebo výkon, ale za hodnotu, kterou daná terapie přinese konkrétnímu pacientovi.“

Smysluplné inovace
Ruku v ruce se zaváděním smysluplných inovací však musí jít i využívaní a vyhodnocovaní zdravotnických dat. Nové terapie jsou totiž častokrát v porovnaní s klasickými zákroky na první pohled dražší. Když se však podíváme na celkovou cenu léčby zahrnující také náklady na hospitalizaci, zdravotnický personál nebo rekonvalescenci, zjistíme, že inovativní terapie dokáží přinést nejen lepší výsledky léčby pro pacienta, ale také šetřit náklady systému jako celku. Právě lepší využívaní zdravotnických dat by pak mělo pomoci při rozhodovaní jak a kam přerozdělit stávající prostředky na zdravotnictví, kterých je vždy a v každé zemi na světe nedostatek.

Příkladem smysluplných inovací, které jsou v České republice již dostupné, ale narážejí na současná systémová nastavení, je například telemonitoring, který snižuje potřebu návštěv nemocnice. Nebo například takzvané mini-invazivní zákroky, které jsou vůči pacientovi šetrnější než klasické operace a díky tomu je rekonvalescence rychlejší a doba hospitalizace v nemocnici kratší.

Telemonitoring využíváme pro pacienty s naimplantovaným kardiostimulátorem nebo defibrilátorem. Díky tomu jsou pacienti pod nepřetržitou kontrolou odborného lékaře,“ uvádí prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., přednosta Kliniky kardiologie IKEM a dodává: „Telemonitoring přináší lepší dohled nad pacientem a zároveň šetří čas pacienta, lékařů a zdravotnického personálu a ve výsledku také prostředky vydávané na zdravotnictví. Náklady na implementaci telemonitoringu nejsou zanedbatelné. Pokud je ale srovnáváme s celkovými náklady na péči bez telemonitoringu obsahující opakované návštěvy, náklady na dovoz pacientů, případné náklady na hospitalizaci, jsou výrazně nižší.  Je proto škoda, že některé pojišťovny tento úkon vůbec nehradí.“

Novou naději pro pacienty se stenózou aortální chlopně přinesla metoda TAVI (transkatetrová implantace srdeční chlopně), kterou lékaři v České republice provádějí od roku 2009. TAVI je unikátní miniinvazivní metoda, při níž je pacientovi implantována nová umělá chlopeň přes stehenní tepnu bez potřeby otevřené operace. „Neoperační náhrada aortální chlopně nabízí pacientům bezpečnou alternativu chirurgického řešení. Umíme díky ní pomoci i lidem, kteří by pro pokročilý věk nebo četná přidružená onemocnění klasický chirurgický zákrok nepřežili. Je škoda, že bývá počet výkonů na odborném pracovišti limitován pojišťovnou, takže není možno provést tento způsob náhrady aortální chlopně všem potřebným pacientům,“ zdůrazňuje doc. MUDr. Tomáš Kovárník, Ph.D. z II. interní kliniky kardiologie a angiologie VFN v Praze.

Vysokou úroveň léčby má u nás i mozková mrtvice. Každým rokem je hospitalizováno přibližně o dva tisíce nemocných méně a podobným tempem klesá i úmrtnost na mozkovou příhodu. Pacientům je dostupná nejmodernější metoda léčby, tzv. mechanická trombektomie, při níž je krevní sraženina v mozkových cévách účinně odstraněna pomocí tenkého drátku. „Jsem velmi rád, že u nás existuje 45 center, která dokážou pacientům zachraňovat životy a zkrátit dobu rekonvalescence. Mechanická trombektomie je velice unikátní zákrok, který vyžaduje vysokou odbornost a specializovaná zařízení, což je spojeno s nemalými náklady. Stále však není vyřešen systém financování těchto center. Je skvělé, co všechno v léčbě mrtvice v těchto podmínkách dokážeme, mohli bychom ale umět daleko více, kdybychom měli na léčbu více peněz,“ uvádí MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., primář Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Odborníci se také shodli, že ke změně systému v České republice je nutná vzájemná spolupráce a změna v přístupu ke zdravotní péči na všech úrovních – ať už jde o stát, systém zdravotních pojišťoven, pacienty a jejich organizace, každodenní lékařskou praxi lékařů, činnost profesních sdružení či medicínské společnosti přinášející inovace ve zdravotnictví. 

***

Partnery diskusního setkání jsou Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků (CzechMed) a American Chamber of Commerce in the Czech Republic (AmCham)

Kontakt pro média:
David Pavlát
PR Specialist
+420 777 771 087
david.pavlat@communa.cz

www.ivd.cz

 


Zpět na seznam

Diskusní kalendář

« září 2020 »
PoÚtStČtSoNe
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930