Přečtěte si

(7. 6. 2016)

Velcí hráči směřují do malé, decentralizované energetiky

Decentralizované zdroje představují největší investiční příležitost.

Jejich hlavní technologie již začínají být konkurenceschopné.

Tradiční energetika stagnuje, bude však ještě dlouho nepostradatelná.

Všechny velké energetické firmy zařadily do svého portfolia jak obnovitelné zdroje energie (OZE), tak nejrůznější podoby decentralizovaných energetických systémů. Sice s poukazem na to, že vše musí jistit "velká energetika", ale není sporu o tom, že přicházejí významné změny a podnikatelé v energetice to dobře vědí.

V některých oblastech mají navíc velkou výhodu. I když decentralizovaná energetika přinese nové postupy a funkce, bude potřebovat služby, které mohou zůstat doménou velkých zavedených firem. Už proto, že do nich bude třeba investovat velké prostředky, vstupovat do perspektivních malých firem a podpořit vše dostatečně silným marketingem. Mnozí dnešní spotřebitelé mají v budoucnu zároveň převzít roli výrobců elektřiny a jedině chytré sítě a jejich řízení mohou zajistit stabilitu vyrovnané produkce a spotřeby. Tyto sítě ale musí někdo vybudovat, programovat, udržovat a řídit.

Byznys především

Velké energetické firmy se tedy musí změnit, a již se také mění. Společnosti jako E.ON, ČEZ či RWE mají do svých strategií začleněno směřování k decentralizované energetice, založené na domácích zdrojích a chytrých sítích. Vytvářejí nové dceřiné společnosti zaměřené na tuto oblast, nakupují malé firmy, které mají perspektivní know-how.

"Moderní energetika směřuje k decentrální výrobě. Elektřina se bude vyrábět ve větším počtu menších jednotek, lidé se stanou částečně samovýrobci. Tomu se musí přizpůsobit další technologie. Ke slovu přijdou systémy pro skladování energie. Výrazně se změní distribuční soustava. Spotřebitelé ji budou chtít do jisté míry samostatně, komfortně a nezávisle řídit," konstatoval již při více příležitostech Daniel Beneš, šéf společnosti ČEZ.

Nastínil také představu, že domácnosti budou vybaveny mikrokogenerační jednotkou velikosti pračky, propojenou s fotovoltaickým panelem, která zajistí výrobu elektřiny, tepla a chladu. Dále budou mít i zařízení na skladování energie, případně geotermální vrt. Také jeho výrobní jednotka se však v případě potřeby zapojí do celkové výroby pro ostatní spotřebitele. Stranou nezůstanou stát ani ostatní výrobci.

"Chystáme rozvoj decentralizovaných řešení, chceme se více podílet na projektech na bázi plynu a obnovitelných zdrojů. Velký potenciál vidíme zejména v okrajových částech hlavního města se zástavbou rodinných domů," říká mluvčí Pražské energetiky (PRE) Petr Holubec.

"Naším cílem je nabídnout zákazníkovi taková řešení, která mu umožní jak ušetřit peníze, tak přispět k ochraně přírody," uvedl mluvčí skupiny E.ON Česká republika Vladimír Vácha.

Rázný vstup do oboru decentralizovaných zdrojů a energetických služeb chystá také skupina RWE.

Proč a jak

K rozvoji decentrálních zdrojů motivuje evropská klimatická politika, zaměřená na úsporu emisí skleníkových plynů, tlakem na zvyšování účinnosti a snižování ztrát. Rozvoj se zaměřuje především na lokální kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.

Pojem decentralizovaná energetika lze vyložit tak, že elektřina a teplo jsou produkovány tam, kde je to možné, způsobem, který má vysokou účinnost, a v lokalitách blízko místa spotřeby. Vhodných použitelných technologií a druhů paliva je přitom už dnes velké množství. Jmenujme například kogeneraci s instalovaným výkonem od jednoho kilowattu, využívat lze nejrůznější motory a turbíny a mikroturbíny, vyvíjejí se nové palivové články.

Decentralizace znamená, že by se přešlo z několika málo zdrojů s velkou výrobní kapacitou na velké množství malých zdrojů s malou výrobní kapacitou, které by však v součtu nahradily zdroje velké. Jako diverzifikaci označujeme v této souvislosti přechod ze dvou dnešních hlavních zdrojů energie (jádro a uhlí) na využívání většího spektra různých zdrojů obnovitelné energie, jako jsou geotermální či větrná energie, sluneční kolektory, fotovoltaické články a bioplynové stanice a nejrůznější využití biomasy.

Do decentralizované energetiky patří místní energetické systémy, které využívají obnovitelné zdroje energie, odpadní teplo apod. Ke všem těmto trendům a aktivitám existují materiály a směrnice na úrovni EU, ale také zásadní materiály a akční plány v České republice.

Skladování elektřiny

"Vize chytrých sítí, strmě klesající investiční náklady solárních a větrných zdrojů, zlevňující a stále se vylepšující možnosti akumulace elektřiny v bateriích, transport a skladování elektřiny vyrobené v solárních či větrných elektrárnách formou plynu, stejně jako stále běžnější dostupnost plynových mikrokogenerací, rozjely trend, který do budoucna změní postavení velké energetiky. Celý proces charakterizuje silně konkurenční zkracování investičního cyklu, zvyšování energetické účinnosti a tlak na úspory," říká finanční analytik a poradce společnosti J&T pro energetiku Michal Šnobr.

Decentralizace energetiky se netýká pouze malých větrných a slunečních elektráren, ale důležitou roli rovněž sehrají malé plynové mikrokogenerace a další druhy zdrojů. Budou to tisíce menších zdrojů na plyn se schopností pružně reagovat na potřeby spotřebitele," uvedl Šnobr pro Hospodářské noviny.

Skutečnou revoluci na cestě k novému systému však podle něj způsobí až technologie pro skladování energie, řekl na jedné z četných konferencí. Nepůjde přitom jen o schopnost skladovat menší množství energie na kratší dobu v bateriích, ale také možnost ukládat energii na dlouhou dobu prostřednictvím vodíku a syntetického zemního plynu.

Našlápnuto už k tomu má německá společnost Sunfire, v níž získala nedávno podíl také společnost ČEZ. Její palivový článek dokáže přeměnit palivo (například zemní plyn) na elektřinu a teplo, ale i elektřinu zpět na vodík a další plyny (Power-to-Gas) nebo syntetická paliva (Power-to-Liquids).

Podle Šnobra úspěch konceptu decentralizace posiluje stále viditelnější spotřebitelská poptávka po těchto řešeních, a to od průmyslových gigantů k malým podnikatelům a dnes už běžně i drobným spotřebitelům. S poptávkou roste dostupnost, klesá pořizovací cena, což nakonec zřejmě definitivně posílí trend.

Zdroj:http://archiv.ihned.cz/c1-65316640-velci-hraci-smeruji-do-male-decentralizovane-energetiky//Autor:Milena Geussová


Zpět na seznam

Diskusní kalendář

« leden 2021 »
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031