Přečtěte si

(29. 6. 2012)

Transformace ŘSD je nevyhnutelná

Stav tuzemské dopravní infrastruktury je neuspokojivý a ani výhledově není mnoho důvodů k optimismu. To zaznělo v několika projevech přednesených na setkání Institutu pro veřejnou diskusi, které bylo tématu dopravní infrastruktury věnováno.

Dotčené organizace na to hodlají reagovat různými kroky - někdy i poměrně radikálními. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se má například změnit na akciovou společnost.

Mezi hlavními problémy, které trápí regiony, vyjmenoval hejtman plzeňského kraje a stínový ministr dopravy Milan Chovanec zanedbané a technicky nevyhovující silnice, rostoucí intenzitu dopravy, chybějící obchvaty měst a nedostatek financí. Bezproblémová dopravní infrastruktura má podle Chovance pozitivní dopad na klíčová odvětví národního hospodářství. Investuje-li do ní stát, projevuje se to příznivě na zaměstnanosti, tvorbě HDP i příjmech veřejných rozpočtů. “Nekvalitní dopravní infrastruktura naopak významně limituje konkurenceschopnost kraje,“ doplnil.

Největším problémem tuzemských pozemních komunikací je podle vedoucího kanceláře pro EU v České spořitelně a člena NERV Petra Zahradníka technická zaostalost, akcentovaná nedostatečným zastoupením silnic dálničního a rychlostního typu. Železniční doprava vykazuje stejné nedostatky, navíc není mnohdy efektivně využívána. “Z pohledu ekonomické konkurenceschopnosti má smysl nalézání dalších synergií železniční a silniční dopravy a udržení relativně vysokého podílu železnice na nákladní přepravě v České republice,“ dodal Zahradník.

Náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Petr Šlegr věří, že SŽDC dokáže posilovat svou roli společnosti, která se chová jako skutečný podnikatel. Toho chce dosáhnout modernizací tratí, ale také lepší integrací do transevropského železničního systému, protože zahraniční vlaky představují další příjmy. Jinou variantou plánované modernizace je dálkové řízení provozu. Prioritou SŽDC je nicméně budování vysokorychlostních tratí s provozní rychlostí až 350 km/h, které mají zabránit faktické izolaci republiky.

Za neradostnou situaci v oblasti vodní dopravy může komplikovanost spojení tuzemských toků s evropskou sítí vodních cest a nedostatečná návaznost lodní dopravy na jiné druhy. Jan Skalický, který je pověřený řízením Ředitelství vodních cest ČR, upřesnil, že Česká republika je jedinou zemí Evropské unie, která nemá lodní napojení na moře. “Vodní cesty lze přitom využít pro dopravu osobní i nákladní, zejména pro spedici nadměrných a těžkých břemen. Lodní transport je ekologicky i ekonomicky šetrný. Oproti silniční dopravě se spokojí s třetinovou spotřebou energie a má šestinové náklady.“ Kvalitní síť vodních cest by podle Skalického bylo možné vybudovat do roku 2020. Celkové investice by přitom nepřesáhly 17 miliard korun.

Ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury (SFID) Tomáš Čoček seznámil auditorium s přehledem očekávaných zdrojů a vysvětlil, že v sektoru dopravní infrastruktury je strategicky nejdůležitější zajistit stoprocentní čerpání prostředků Operačního programu Doprava, realizaci náhradních projektů a zvýšení objemu financí na opravy a údržbu. Za klíčové úkoly pro další období považuje Čoček mimo jiné přehlednější členění rozpočtu, zpřístupnění informací o finančních tocích, zrychlení plateb a dokončení přípravy prioritních projektů. Problémy s jejich realizací podle něj obvykle způsobují vícepráce, potenciálně diskriminační zadávací řízení a zanedbání dohledu. Jak uvedl, z 30 zakázek prověřovaných na ŘSD jich 29 vykazovalo chyby.

“Základním předpokladem pro financování projektů v rámci nového Operačního programu Doprava je alespoň zajištění prostředků na kofinancování projektů, na něž jdou peníze z EU,“ řekl ve svém příspěvku ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR David Čermák. Potřebné finance lze získat v rámci PPP a dořešením vleklých projektů. Stěžejní je ale podle Čermáka transformace ŘSD na akciovou společnost, která by měla předcházet očekávanému krizovému období 2013 až 2015.

Ředitel odboru fondů EU Ministerstva dopravy Marek Pastucha upřesnil zdroje financování projektů dopravní infrastruktury pro rok 2014 a další: Connecting Europe Facility disponuje 21,7 mld. eur, Fond soudržnosti 24 mld. eur a Evropský fond pro regionální rozvoj má na dopravu v České republice vyčleněno 0,5 mld. eur. Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury pro období 2014 až 2020 se týká silniční, železniční a vodní dopravy. Výhledově bude posuzováno asi 500 projektů. Vyhodnocení bude známo v únoru 2013, ke schválení vládě postoupí v prvním pololetí 2013.

Diskusní cyklus Dopravní infrastruktura ČR pořádá Institut pro veřejnou diskusi (IVD) ve spolupráci s týdeníkem Ekonom a Fakultou dopravní ČVUT. Partnery setkání jsou společnosti Eurovia, Skanska, Metrostav a Sdružení pro výstavbu silnic Praha.

26.6.2012, logistika.ihned.cz


Zpět na seznam

Diskusní kalendář

« červenec 2020 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031