Úvodní stránkaEnergetická bezpečnost ČR › Výzvy pro technické vzdělávání v měnící se energetice

Výzvy pro technické vzdělávání v měnící se energetice

15. 11. 2016 - Aula Vysokého učení technického v Brně, Antonínská 1, Brno
16:30 - 17:00 Registrace hostů
17:00 - 17:05 Úvodní slovo moderátora
Zuzana Tvarůžková
17:05 - 17:20 Moderní způsoby podpory technického vzdělávání v Evropě - Můžeme se přiučit?
17:20 - 17:35 Důležitost lidského kapitálu při zavádění INDUSTRY 4.0
17:35 - 17:50 Nové možnosti spolupráce škol a firem: Co můžeme nabídnout a co potřebujeme
17:50 - 18:05 Význam technického vzdělávání pro zajištění budoucnosti jaderné energetiky v ČR
18:05 - 18:20 Jak zvýšit atraktivitu energetiky v očích studentů
Tadeáš Ochodek, ředitel Výzkumného energetického centra, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
18:20 - 19:00 Panelová diskuse řečníků
19:00 Závěr diskusního setkání, občerstvení

Partneři

Pořadatelé
   
       
     

 

Partneři
 
     
         
     

 

       

Mediální partneři

Odborný partner
 

 

Diskusní setkání