Úvodní stránkaEnergetická bezpečnost ČR › Udržitelné podnikání jako cesta k bezemisní ekonomice

Udržitelné podnikání jako cesta k bezemisní ekonomice

16. 6. 2021 - ON-LINE
Dekarbonizace a udržitelnost - energetika jako základ ekonomiky

Daniel Beneš

Ing. Daniel Beneš, MBA vystudoval Strojní fakultu Vysoké školy báňské -Technické university v Ostravě a Brno Business School Nottingham Trent University. V letech 1993 - 1997 působil jako vedoucí odbytu ve společnosti BOHEMIACOAL, poté jako ředitel společnosti HEDVIGA GROUP. V letech 2000 až 2004 byl ředitelem závodu TCHAS, předního importéra a obchodníka s palivy v České republice. Od roku 2004 nastoupil do pozice ředitele úseku Nákup společnosti ČEZ, a. s. Od roku 2006 zastával pozici ředitele Divize Správa. Od května 2006 byl místopředsedou představenstva. Od září 2011 je předsedou představenstva. Zároveň zastupuje ČEZ, a. s., v orgánech ovládaných společností. 


Diskusní setkání