Úvodní stránkaEnergetická bezpečnost ČR › Udržitelné podnikání jako cesta k bezemisní ekonomice

Udržitelné podnikání jako cesta k bezemisní ekonomice

16. 6. 2021 - ON-LINE
Udržitelné podnikání a Evropská zelená dohoda

Věra Jourová

Věra Jourová získala magisterský titul v oboru teorie kultury a v oboru práva na Univerzitě Karlově v Praze. V letech 2003 - 2006 plnila roli náměstkyně ministra pro místní rozvoj České republiky. Má také zkušenosti ze soukromého sektoru, konkrétně z vedení společnosti Primavera Consulting Ltd. zaměřené na poradenství v oblasti evropských fondů nebo právnické firmy Bezděk & Partners. Roku 2014 se stala ministryní pro místní rozvoj ČR a také evropskou komisařkou pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů.


Diskusní setkání