Technologický rozvoj v energetice: Je elektřina hlavním energetickým zdrojem budoucnosti?

12. 9. 2013 - City Tower Pankrác (27. patro), Hvězdova 1716/2b,
Praha 4 od 9:00 do 12:30 hod.
Je elektřina hlavním energetickým zdrojem budoucnosti?

Jan Procházka, ředitel Advanced Materials-JTJ s. r.o.

 

Vzdělání: VŠCHT, FCHT, Katedra kovů a speciálních anorganických material (1985)

Universita Karlova - Doktorát v oboru anorganické chemie (2010)

Po absolvování školy (1985) nastoupil do Výzkumného ústavu telekomunikační techniky (Tesla-VÚST), kde se zabýval vývojem optických vlnovodů. V roce 1998 byl u začátku výzkumu anorganických nano-materiálů ve výzkumném centru jedné z největších světových těžebních společností – BHP Minerals, Inc. Projekt, na kterém pracoval, byl prodán americké firmě Altair Nanotechnologies, Inc.  Ing. Procházka do této firmy přešel zároveň s projektem jako Senior Research Scientist a dále zde pokračoval ve výzkumu výroby a využití nanomateriálů na bázi anorganických oxidů a jejich komercializaci.

V roce 2005 vstoupil do firmy Advanced Materials-JTJ s.r.o., kde působí jako president dodnes a soustřeďuje se na komercializaci výsledků špičkového výzkumu v oboru nanotechnologií.

Jan Procházka je členem Electrochemical Society a American Ceramic Society.

Prezentaci ke stažení naleznete zde.