Úvodní stránkaEnergetická bezpečnost ČR › Role české energetiky v měnícím se odvětví

Role české energetiky v měnícím se odvětví

28. 3. 2017 - Prague Marriott Hotel, V Celnici 8, Praha 1
09:00 - 09:30 Registrace hostů
09:30 - 09:40 Úvodní slovo moderátora
David Mařík, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom
09:40 - 09:55 Proměna světové energetiky: Jaké příležitosti a výzvy přináší?
09:55 - 10:10 Energetická koncepce České republiky a její hlavní úkoly
Lenka Kovačovská, náměstkyně pro energetiku, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
10:10 - 10:25 Role ČEZ: Garant energetické bezpečnosti a stabilní dividendy i průkopník v nové energetice
10:25 - 10:40 Energetická revoluce - globální pohled na změny ve světě energetiky
10:40 - 12:00 Panelová diskuse
Michal Macenauer, energetický expert EGÚ Brno, a. s.

Jakub Maščuch, zástupce vedoucího odd. Energetické systémy budov, ČVUT UCEEB
12:00 Závěr diskusního setkání, občerstvení

Partneři

Pořadatelé
   

  

Partneři
     
         
       

 


Mediální partneři

 

Odborný partner

 

Záštita
 
 

 

Diskusní setkání