Úvodní stránkaArchiv › Energetická bezpečnost ČR
– diskusní setkání 2010-2015

Dopady sankčních opatření

8. 10. 2014 - Prague Marriott Hotel, V Celnici 8, Praha

 • 1. závěr
  Ruská ekonomika v posledních letech není v dobré kondici, což je způsobeno hlavně tím, že jeho hospodářství je výrazně podinvestované a je příliš závislé na těžbě a vývozu ropy a plynu. Investice v ruské energetice může zpomalit zákaz poskytování služeb nezbytných pro průzkum a těžbu ropy v hlubinných vodách, pro arktický průzkum a těžbu ropy nebo pro projekty zaměřené na ropu z břidlic. Sankce se ale nevztahují na již uzavřené kontrakty.
 • 2. závěr
  Evropské společnosti, které mají v Rusku rozjednané kontrakty na dodávky technologií, na něž by se měly sankce vztahovat, se zaměřily na hledání právních výjimek, nebo vyčkávají, zda budou sankce zrušeny. V praxi do obchodů silně vstupují americké sankce, které jsou přísnější a dotýkají se řady evropských firem, pokud jsou dceřinými společnostmi amerických mateřských společností, nebo pokud je transakce za určitých okolností obchodovaná v dolarech.
 • 3. závěr
  Energetickou bezpečnost Evropy v budoucnu silně ovlivní definování energetických cílů EU do roku 2030. V oblasti zvyšování energetické bezpečnosti sází EU mimo jiné na další rozvoj obnovitelných zdrojů. Ten ale bude mít pozitivní dopad na snižování energetické závislosti Evropy na Rusku jen za předpokladu, že dojde k elektrifikaci, tedy náhradě využívání plynu a ropy elektřinou, a pokud podpora obnovitelných zdrojů nadměrně nezvýší cenu elektřiny.
 • 4. závěr
  Vyostřené vztahy EU s Ruskou federací jsou příležitostí pro realizování odkládaných projektů, které mají přispět k posílení energetické bezpečnosti. Pokrok by mohl nastat v další diverzifikaci zdrojů a přepravních cest ropy a plynu a v navyšování kapacity strategických zásob. Pro plánovanou výstavbu nových jaderných bloků v Dukovanech či v Temelíně přišel v den konání konference IVD pozitivní signál z Evropské komise, která souhlasila s instrumentem contract for diference, jenž má zajistit financování výstavby jaderné elektrárny Hinkley Point ve Velké Británii.
 • 5. závěr
  Česká republika je oproti například Polsku nebo Slovensku ve výhodě, protože má v současné době řešení pro případ přerušení tranzitu ropy a plynu přes Ukrajinu. V Česku se podařilo v minulých letech navýšit kapacitu zásobníků a diverzifikovat přepravní cesty. Problém by nastal v případě úplného zastavení dodávek ropy a plynu z Ruska. V takovém případě by na pokrytí běžné spotřeby plynu vystačily zásobníky zhruba na měsíc.