Úvodní stránkaEnergetická bezpečnost ČR › Co se děje v energetice? Ceny, regulace, fungování trhu

Co se děje v energetice? Ceny, regulace, fungování trhu

2. 12. 2021 - Enforum Event Space, Komplex Rustonka – blok R3
Pohled nezávislých dodavatelů, jak se změní situace po letošní zimě

Jiří Gavor

výkonný ředitel Asiciace nezávislých dodavatelů energií

Jiří Gavor v energetice pracuje nepřetržitě od roku 1978, kdy dokončil studium na Českém vysokém učení technickém, fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (ČVUT - FJFI), kde v r.1983 získal i titul kandidát fyzikálně technických věd. Působil jako vysokoškolský pedagog, výzkumný pracovník v energetice a od roku 1992 jako zakladatel, majitel a řídící pracovník konzultační firmy ENA.

Prezentaci naleznete zde.


Diskusní setkání

(29. 9. 2021)Barvy vodíku