Úvodní stránka › Dopravní infrastruktura ČR

Dopravní infrastruktura ČRaneb jak se vyvíjí nejzásadnější témata dopravy v ČR?

Stále více se rozvíjející diskuse o budoucnosti dopravní infrastruktury v ČR přispěla ke startu projektu Dopravní infrastruktura ČR, jehož pořadateli jsou Institut pro veřejnou diskusi, týdeník Ekonom a Fakulta dopravní ČVUT.

Od roku 2010 bylo uspořádáno 11 diskusních setkání, v rámci kterých se odborníci a účastníci diskusí zaměřili na aktuální problémy dopravní infrastruktury a českého stavebnictví, jak ovlivňuje stav dopravní infrastruktury konkurenceschopnost země a jak korupce působí na cenu veřejných zakázek v dopravním stavitelství. Debaty odstartovaly také diskusi o možnostech financování dopravní infrastruktury a vizemi do let budoucích.

Diskuse přinesly mnoho zajímavých názorů a podnětů, které jsou po každé konferenci zpracovány do závěrů a distribuovány odborné veřejnosti i významným představitelům České republiky.

 

 

 

 

 

 

Pořadatelé

IVD

IIPS