Úvodní stránkaArchivEnergetická bezpečnost ČR
– diskusní setkání 2010-2015
› Těžba uhlí v ČR: alternativy budoucího vývoje

Těžba uhlí v ČR: alternativy budoucího vývoje

1. 6. 2010 - Prague Marriott Hotel, V Celnici 8, Praha 1
od 9:00 do 12:15 hod.
9:00 - 9:30 Registrace
9:30 - 9:40 Úvodní slovo moderátorky
9:40 – 9:55 Makroekonomický pohled na současný stav těžebního průmyslu ČR
Jaká je dlouhodobá vize a realita z ekonomického hlediska? Co si ČR může a nemůže dovolit?
9:55 - 10:10 Lze uhlí jako významný energetický a průmyslový zdroj ČR zcela nahradit?
Pokud ano, čím a za jakou cenu? V případě nenahraditelnosti uhlí – prolomení blokovaných územně ekologických limitů a otevření odepsaných ložisek uhlí černého?
10:10 - 10:25 Zisková hlubinná těžba uhlí v Evropě - fikce nebo realita?
10:25 – 10:55 Zahraniční pohled
Polsko – uhelná velmoc Evropy! Jaké jsou zkušenosti a stav polského těžebního průmyslu?
10:55 - 12:15 Diskuse
Finanční možnosti státu – je pokračující těžba uhlí opravdu nejlevnější variantou? Jak se do ceny projeví emisní povolenky? Do jaké míry je prolomení limitů čistý byznys několika firem na úkor ohrožených obcí v okolí dolů? Můžeme si dovolit odepsat takové množství uhlí v případě opačné varianty – nenávratného uzavření některých dolů?Jaká doporučení přináší aktualizovaná SEK?

Do diskuse se také zapojí:
12:15 Ukončení diskuse, občerstvení

Partneři

Generální partner cyklu
Hlavní partner cyklu
ČEZ NWR

 

Partneři diskusního setkání

   

Pořadatelé
Ekonom IVD IIPS