Úvodní stránkaArchivEnergetická bezpečnost ČR
– diskusní setkání 2010-2015
› Energetická bezpečnost ČR očima politiků

Energetická bezpečnost ČR očima politiků

16. 12. 2010 - Prague Marriott Hotel, V Celnici 8, Praha 1
od 9:00 do 11:00 hod.
Hlavní hosté:
9:00 – 9:30 Registrace
9:30 – 9:40 Úvodní slovo moderátora
9:40 – 10:20 Diskuse hlavních hostů

Má Česká republika definovanou politiku energetické bezpečnosti?

Mají politické strany zájem dohodnout se na skutečně dlouhodobé energetické koncepci?
Jaký názor převládá v otázce prolomení hnědouhelných územně ekologických limitů?
Měli bychom nechat čáčást uhelných zásob nevytěženou pro budoucí generace?
Má stát zasahovat do cen energií a ovlivňovat tak jejich výši?
Fandí politici dlouhodobému exportu energie nebo by ho raději omezili?
Mohly by investice do vědy a výzkumu urychlit nástup využívání obnovitelných energetických zdrojů?

11:00 Závěr diskusního setkání, občerstvení
10:20 – 11:00 Diskuse, otázky z publika

Partneři

Generální partner cyklu
Hlavní partner cyklu
ČEZ NWR

 

Hlavní partner diskusního setkání

 

Partner diskusního setkání

                   

                

 

Pořadatelé
Ekonom IVD IIPS