ČR - plynový tygr Evropy?

26. 10. 2010 - Prague Marriott Hotel, V Celnici 8, Praha 1
od 9:00 do 12:15 hod.
9:00 – 9:30 Registrace
9:30 – 9:40 Úvodní slovo moderátora
9:40 – 9:55 Role zemního plynu v ekonomice ČR
9:55 – 10:10 Je ČR plynovým tygrem?
Jakou pozici ČR v EU zastává a jaká je její budoucnost? Co můžeme získat a co ztratit?
10:10 – 10:25 Evropa vs. Rusko: bezpečnostní, politické a ekonomické zájmy jednotlivých stran!
10:25 – 10:55 Slovenské zkušenosti se závislostí na zemním plynu
Jaký je současný vývoj na Slovensku? Jakou strategii si SR v dalších letech zvolí?
10:55 – 12:15 Diskuse
Udrží si ČR pozici významné tranzitní země? Jaké postavení by si ČR měla v rámci EU vybudovat? Jak nás ovlivní jednotlivé projekty výstavby nových plynovodů? Zemní plyn uhelným substitutem?

Do diskuse se také zapojí:
12:15 Občerstvení

Partneři

Generální partner cyklu
Hlavní partner cyklu
ČEZ NWR

 

Partneři diskusního setkání

                

Pořadatelé
Ekonom IVD IIPS