Úvodní stránkaArchivEnergetická bezpečnost ČR
– diskusní setkání 2010-2015
› Cena alternativní energie aneb kde končí charita a začíná byznys?

Cena alternativní energie aneb kde končí charita a začíná byznys?

21. 9. 2010 - Prague Marriott Hotel, V Celnici 8, Praha 1
od 9:00 do 12:15 hod.
9:00 – 9:30 Registrace
9:30 – 9:40 Úvodní slovo moderátora
9:40 – 10:00 Dlouhodobá strategie EU v oblasti obnovitelných zdrojů energie a její dopad na ČR
10:00 – 10:20 Obnovitelné zdroje energie v podání nové vlády
Jakou roli v energetickém mixu ČR obnovitelné zdroje zastávají a jaký je jejich potenciál do budoucna? Připraví nový zákon o podpoře využívání obnovitelných a druhotných zdrojů firmy o subvence?
10:20 – 10:30 Výroba elektřiny z OZE ve vybraných evropských zemích
Doprovází výroba „zelené energie“ v zahraničí stejná specifika jako u nás?
10:30 – 10:40 Výhody vs. náklady OZE
Jakou cenu v současné době zaplatíme za podporu OZE a nesplněné limity?
10:40 – 10:50 Vliv rozvoje OZE na přenosovou soustavu ČR
10:50 - 12:15 Diskuse
Jak podporovat OZE efektivně? Kdy zdroj začíná být konkurenceschopný a dokáže se postavit na vlastní nohy i bez pomoci státu? Do jaké míry respektujeme přírodní podmínky ČR? Co si ČR může opravdu dovolit?

Do diskuse se také zapojí:
12:15 Občerstvení

Partneři

Generální partner cyklu
Hlavní partner cyklu
ČEZ NWR

 

Partneři diskusního setkání

Pořadatelé
Ekonom IVD IIPS