Úvodní stránkaArchivDopravní infrastruktura ČR – diskusní setkání 2010-2012 › Vize dopravního stavitelství: Jaký bude rok 2013?

Vize dopravního stavitelství: Jaký bude rok 2013?

28. 11. 2012 - City Tower Pankrác (27. patro), Hvězdova 1716/2b, Praha 4
od 13:30 do 16:30 hod.
13:00 – 13:30 Úvodní slovo moderátora
Pavel Švagr, dopravní expert
13:40 – 13:55 Dynamika českého stavebnictví v 1. pololetí 2012
13:55 – 14:10 Sestava rozpočtu SFDI na rok 2013 a jeho výhled na další roky
14:10 – 14:25 Vyhodnocení Strategie stavebnictví do roku 2015: Jaký je stav v poločase?
14:25 – 14:55 Novela rozpočtového určení daní: Jak ovlivní rozvoj dopravní infrastruktury v dalších letech nový model sdílení daní?
14:55 – 15:10 Současnost a vize české ekonomiky
15:10 – 16:30 Panelová diskuse
16:30 Závěr diskusního setkání, občerstvení

Partneři

Partneři diskusního setkání
   

  

Pořadatelé

IVD