Úvodní stránkaArchivDopravní infrastruktura ČR – diskusní setkání 2010-2012 › Veřejné zakázky v dopravním stavitelství: Jak korupce ovlivňuje jejich cenu?

Veřejné zakázky v dopravním stavitelství: Jak korupce ovlivňuje jejich cenu?

20. 10. 2011 - Prague Marriott Hotel, V Celnici 8, Praha 1
od 13:30 do 16:15 hod.
13:00 – 13:30 Registrace
13:30 – 13:40 Úvodní slovo moderátora
Pavel Švagr, dopravní expert
13:40 – 13:55 Objem veřejných zakázek v ČR
Lze očekávat zvýšení objemu stavebních zakázek? Jakou měrou ovlivnila celosvětová krize ekonomiku tuzemských firem a poptávku po infrastrukturních stavbách?
Miroslav Kalous, náměstek ministra, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
13:55 – 14:10 Zásadní faktory cenotvorby stavebních zakázek
Čím je tvořena cena zakázky a jedná se o cenu objektivní?
14:10 – 14:25 Cena zakázky z pohledu NKÚ
Jsou stejné výchozí podmínky pro zájemce o zakázku snem či reálnou skutečností?
14:25 – 14:50 Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV?
Jak docílit nižší ceny zakázky bez ztráty kvality? Podle jakých kritérií by se měly veřejné zakázky vybírat?
14:50 – 15:05 Zakázka drahá nebo předražená?
15:05 – 16:15 Diskuse
Do diskuse se také zapojí:
16:15 Závěr diskusního setkání, občerstvení

Partneři

Hlavní partner diskusního setkání

Partneři diskusního setkání
                      
                                 

 

Pořadatelé

IVD

IIPS