Úvodní stránkaArchivDopravní infrastruktura ČR – diskusní setkání 2010-2012 › Jaký vliv má stav dopravní infrastruktury na konkurenceschopnost ČR?

Jaký vliv má stav dopravní infrastruktury na konkurenceschopnost ČR?

Odborná autorita - František Lehovec, předseda České silniční společnosti a profesor Fakulty stavební ČVUT
28. 6. 2011 - hotel Boscolo Carlo IV, Senovážné náměstí 13, Praha 1
od 13:30 do 16:00 hod.
13:00 – 13:30 Registrace
13:30 – 13:40 Úvodní slovo moderátora
Pavel Švagr, dopravní expert
13:40 – 14:00 Současnost a budoucnost dopravní infrastruktury ČR
Jaké jsou aktuální problémy v dopravní infrastruktuře? Proč je navržená Superstrategie pro současné vedení resortu dopravy nepřijatelná? Zaslouží si ČR jakožto srdce a dopravní uzel Evropy lepší dopravní infrastrukturu?
14:00 – 14:15 Co je to multikriteriální hodnocení?
Jak bude posuzován význam jednotlivých projektů? Kdo určí stupeň nejvyšší přidané hodnoty pro společnost? Jak získat dostatek finančních zdrojů na výstavbu a údržbu infrastruktury?
14:15 – 14:30 Dopravní infrastruktura a konkurenceschopnost ČR
Jaké cíle si v rozvoji infrastruktury klade Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti MPO?
14:30 – 14:45 Dopravní stavitelství 2011: Čeká nás období recese, stagnace nebo růstu?
Zvyšují/snižují se investice do dopravní infrastruktury? Jak rozmach stavebnictví přispívá konkurenceschopnosti země?
14:45 – 15:00 Potřeby dopravní infrastruktury
15:00 – 16:00 Diskuse
Do diskuse se také zapojí:
16:00 Závěr diskusního setkání, občerstvení

Partneři

Hlavní partner diskusního setkání

Partneři diskusního setkání

 

Pořadatelé

IVD

IIPS