Úvodní stránkaArchivDopravní infrastruktura ČR – diskusní setkání 2010-2012 › Financování dopravní infrastruktury: Jaký je aktuální stav a perspektiva dalších let?

Financování dopravní infrastruktury: Jaký je aktuální stav a perspektiva dalších let?

Odborná autorita - Miroslav Svítek, děkan Fakulty dopravní ČVUT
21. 6. 2012 - Hotel Jalta, Václavské nám. 45, Praha 1
od 13:30 do 16:30 hod.
13:00 – 13:30 Registrace
13:30 – 13:50 Úvodní slovo moderátora
13:50 – 14:00 České kraje a dopravní infrastruktura
14:00 – 14:10 Finanční vyhlídky dopravní infrastruktury do roku 2015
Jaký je aktuální stav čerpání fondů EU?
14:10 – 14:20 Programovací období EU 2014 - 2020
Jaké jsou priority Dopravní sektorové strategie?
14:20 – 14:30 Investice do dopravní infrastruktury: Jaký je pohled makroekonoma?
14:30 – 15:00 Priority a plánované investiční projekty do roku 2015
15:10 – 16:30 Budoucnost dopravní infrastruktury ČR
15:10 – 16:30 Panelová diskuse
16:30 Závěr diskusního setkání, občerstvení

Partneři

Partneři diskusního setkání
 

  

Pořadatelé

IVD