Fámy a fakta o dálnici D47

24. 4. 2012 - Hotel Yasmin, Politických vězňů 913/12, Praha 1
9:30 - 12:00 hod.
09:00 – 09:30 Registrace hostů
09:30 – 09:35 Úvodní slovo moderátora
Alexander Michailidis
PANEL I – KVALITA POUŽITÝCH MATERIÁLŮ
09:35 – 09:45 Rekapitulace stavu a popis situace, argumenty ŘSD a EUROVIA CS
Alexander Michailidis
09:45 – 10:00 Co bobtná v dálnici: odpadky, stavební odpad, studený odval NH, vysokopecní či ocelárenská struska?
10:00 – 10:15 Vedlejší produkty hutní výroby v zemním tělese pozemních komunikací
PANEL II – JAKÝ JE STAV MOSTŮ?
10:15 – 10:25 Rekapitulace stavu a popis situace, argumenty ŘSD a EUROVIA CS
Alexander Michailidis
10:25 – 10:40 Technický stav mostů na D47: nebezpečný stav nebo běžné opotřebení?
PANEL III – JAK REKLAMOVAT DÁLNICI?
10:40 – 10:50 Rekapitulace stavu a popis situace, argumenty ŘSD a EUROVIA CS
Alexander Michailidis
10:50 – 11:05 Práva, povinnosti a odpovědnost zadavatele a zhotovitele při realizaci staveb
PANEL IV – DISKUSE
11:05 – 12:00 Do diskuse byli také pozváni:
Jan Špaňo, Eurovia, ředitel oblasti Morava

René Poruba, ŘSD, pověřen řízením
12:00 Občerstvení a prostor pro neformální setkání hostů

Partneři

Hlavní partner diskusního setkání
NWR 

  

Pořadatel