Úvodní stránkaArchivDopravní infrastruktura ČR – diskusní setkání 2010-2012 › Cesta třetí: Vztah jednotlivých druhů dopravy a rozvoje dopravní infrastruktury

Cesta třetí: Vztah jednotlivých druhů dopravy a rozvoje dopravní infrastruktury

Odborná autorita – Ladislav Bína, Fakulta dopravní ČVUT
7. 9. 2010 - Prague Marriott Hotel, V Celnici 8, Praha 1
od 13:00 do 16:30 hod.
Priority státu z pohledu jednotlivých druhů dopravy

Ladislav Bína, Fakulta dopravní ČVUT

Doc.Ing. Ladislav Bína, CSc. absolvoval Fakultu strojní ČVUT v roce 1960. V roce 1974 získal titul CSc. na Fakultě strojní ČVUT pro vědní obor Technická kybernetika. V roce 2004 se habilitoval na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice pro vědní obor Technologie a management v dopravě a telekomunikacích.
V letech 1990 až 1997 byl viceprezidentem, členem představenstva a výkonným ředitele Českých aerolinií pro obor Informační technologie a rozvoj. Během působení v ČSA byl členem orgánů a komisí mezinárodních společností z oblasti letecké dopravy. V období 1997 až 2000 byl obchodním ředitelem logistických firem ESA Kladno a České přístavy, a.s. V letech 2000 až 2007 pracoval jako vedoucí odboru regionálního rozvoje KÚ Středočeského kraje.
Od roku 2000 do 2007 působil na Dopravní fakultě Jana Pernera v Pardubicích Od roku 2007 je docentem na FD ČVUT. Zároveň vede několik velkých projektů z oblasti dopravy a logistiky a je členem expertního týmu FD ČVUT.
Je předsedou představenstva společnosti PRaK, a.s. (modernizace železničního spojení Praha – Kladno s odbočkou na letiště Ruzyně) a předsedou představenstva společnosti Přístav Pardubice, a.s. (Projekt Multimodálního logistického centra Východní Čechy v Pardubicích).

Prezentaci ke stažení naleznete zde.