Úvodní stránkaArchivDopravní infrastruktura ČR – diskusní setkání 2010-2012 › Cesta třetí: Vztah jednotlivých druhů dopravy a rozvoje dopravní infrastruktury

Cesta třetí: Vztah jednotlivých druhů dopravy a rozvoje dopravní infrastruktury

Odborná autorita – Ladislav Bína, Fakulta dopravní ČVUT
7. 9. 2010 - Prague Marriott Hotel, V Celnici 8, Praha 1
od 13:00 do 16:30 hod.
Má vodní doprava v ČR perspektivu?

Jan Kareis, Vodní cesty, a.s.

Ing. Jan Kareis, Ph.D.  vystudoval ČVUT, fakultu stavební, obor vodní hospodářství a vodní stavby. Dříve pracoval ve společnosti Moresta, s.r.o. jako stavbyvedoucí. Od roku 1994 pak zastává funkci předsedy představenstva a ředitele společnosti Vodní cesty a.s. Je členem výboru Českého plavebního a vodocestného sdružení. Hovoří anglicky, německy a rusky.

Prezentaci ke stažení naleznete zde.