Úvodní stránkaArchivDopravní infrastruktura ČR – diskusní setkání 2010-2012 › Cesta třetí: Vztah jednotlivých druhů dopravy a rozvoje dopravní infrastruktury

Cesta třetí: Vztah jednotlivých druhů dopravy a rozvoje dopravní infrastruktury

Odborná autorita – Ladislav Bína, Fakulta dopravní ČVUT
7. 9. 2010 - Prague Marriott Hotel, V Celnici 8, Praha 1
od 13:00 do 16:30 hod.
Vize celoplošné veřejné dopravy pro Českou republiku

Ondřej Zaoral, ČSOB, a.s.

Ing. Ondřej Zaoral, Ph.D. ukončil studium Vysoké školy ekonomické v Praze multidisciplinární disertační prací, zkoumající teoretické a praktické problémy realizace elektronických platebních systémů a konceptu elektronických peněz.
V roce 2005 absolvoval pracovní stáž v Evropské investiční bance v Lucemburku. V Československé obchodní bance pracuje od roku 2006. Podílel se na tvorbě platebního konceptu elektronického mýtného systému a následné implementaci specializovaného clearingového centra. Po dokončení mýtného projektu se věnoval strategickému managementu a řízení inovací v oblasti přímého bankovnictví.
Od roku 2008 se specializuje zejména na strategické řízení, infrastrukturní projekty a tvorbu speciálních řešení pro korporátní a institucionální klienty ČSOB.

Prezentaci ke stažení naleznete zde.