Úvodní stránkaArchivDopravní infrastruktura ČR – diskusní setkání 2010-2012 › Cesta třetí: Vztah jednotlivých druhů dopravy a rozvoje dopravní infrastruktury

Cesta třetí: Vztah jednotlivých druhů dopravy a rozvoje dopravní infrastruktury

Odborná autorita – Ladislav Bína, Fakulta dopravní ČVUT
7. 9. 2010 - Prague Marriott Hotel, V Celnici 8, Praha 1
od 13:00 do 16:30 hod.
Koncepce rozvoje železniční infrastruktury

Antonín Blažek, České dráhy, a.s.

Ing. Antonín Blažek

Absolvované školy:

1978-1982 Střední průmyslová škola strojní, Vlašim
1982-1987 ČVUT Praha, Fakulta strojní, obor Dopravní a manipulační technika

Další absolvovaná studia:

Kombinované studium managementu
Místo: Ostrava
Doba trvání: 4 semestry
Rok: 1997 - 1999

 

Stáž projektu ISPA (investice do infrastruktury s pomocí evropských zdrojů)
Místo: Paris, Lyon
Doba trvání: 2 týdny
Rok: 2000
Mezinárodní stáž SIAFI (řízení mezinárodních železničních projektů)
Místo: UIC, Paris
Doba trvání: 2 týdny
Rok: 2001
Mezinárodní studium problematiky evropských železnic ETCR (legislativa, technické specifikace interoperability)
Místo: Brugge, Belgie
Doba trvání: 2 týdny
Rok: 2002
Studium EUROPEUM při FSV UK (Evropské právo, ekonomie, technická propojitelnost)
Místo: Praha
Doba trvání: 4 semestry
Rok: 2001 – 2002 
V současné době: Doktorské studium na ČVUT, Fakulta dopravní, studijní obor - Dopravní systémy a technika

Absolvované pozice v zaměstnání:

Nástup k ČSD: 22. 7. 1987
1987-1994 Inženýr železniční dopravy pro provoz, Lokomotivní depo Praha Libeň
1994-1995 Vedoucí provozu DKV Praha sever, Provozní jednotka Libeň
1995-1996 Přednosta Provozní jednotky Praha Libeň
1997 Odborný asistent náměstka GŘ pro správu majetku, GŘ ČD Praha
1997-1998 Systémový specialista, odbor koncepce, informatiky a marketingu, GŘ ČD Praha
1998-2003 Vedoucí oddělení mezinárodních projektů, zástupce ředitele - odbor podnikové strategie GŘ ČD
2003-2005 Technický poradce náměstka GŘ pro obchod a provoz;
2003-2005 Vedoucí Homologační komise pro schválení jednotek ř. 680 (Pendolino) do mezinárodního provozu
2005 Ředitel odboru provozu infrastruktury, Ředitel kanceláře náměstka GŘ pro dopravní cestu, GŘ ČD, a.s.
od 11/2005 – Předseda představenstva a Generální ředitel dceřinné společnosti Výzkumný Ústav Železniční, a.s.

Vedoucí role ve významných mezinárodních projektech:


Od 1998 Francie, Německo UIC, TINA Řídící skupiny trans-evropských koridorů
Od 1999 Švýcarsko EHK-OSN Vedení aktivit projektů TER (Trans European Railways)
1998-2000 Belgie EC Projekt EK-Phare 2000 (hraniční přechody)
2000-2003 Francie UIC Projekt VRT, spojení záp. a vých. Evropy
2003-2007 Francie, Německo UIC Projekt ERIG, implementace GSM-R
2003-2006 Německo, Rakousko EBA, EBC Mezinárodní homologace jednotek ř. 680
dle technických specifikací interoperability
Od 2006 doposud Francie UIC Řídící výbor světového výzkumu.

Prezentaci ke stažení naleznete zde.