Úvodní stránkaArchivDopravní infrastruktura ČR – diskusní setkání 2010-2012 › Cesta třetí: Vztah jednotlivých druhů dopravy a rozvoje dopravní infrastruktury

Cesta třetí: Vztah jednotlivých druhů dopravy a rozvoje dopravní infrastruktury

Odborná autorita – Ladislav Bína, Fakulta dopravní ČVUT
7. 9. 2010 - Prague Marriott Hotel, V Celnici 8, Praha 1
od 13:00 do 16:30 hod.
Financování jednotlivých druhů dopravy z veřejných zdrojů: současný stav a možnosti vývoje

Jan Pavel, Katedra veřejných financí VŠE

doc. Ing. Jan Pavel, Ph.D., Vysoká škola ekonomická, katedra veřejných financí Vystudoval Fakultu managementu Vysoké školy ekonomické v Praze (2001). Od roku 2002 působí s přestávkami jako učitel na vysokých školách. V letech 2003-2006 pracoval na Ministerstvu financí v odboru Finanční politika. V rámci svého odborného zaměření (veřejné zakázky, transparentnost veřejného sektoru, efektivnost daní) spolupracoval na řešení řady vědeckých projektů a analýz.

Prezentaci ke stažení naleznete zde.