Úvodní stránkaArchivDopravní infrastruktura ČR – diskusní setkání 2010-2012 › Cesta třetí: Vztah jednotlivých druhů dopravy a rozvoje dopravní infrastruktury

Cesta třetí: Vztah jednotlivých druhů dopravy a rozvoje dopravní infrastruktury

Odborná autorita – Ladislav Bína, Fakulta dopravní ČVUT
7. 9. 2010 - Prague Marriott Hotel, V Celnici 8, Praha 1
od 13:00 do 16:30 hod.
13:00 – 13:30 Registrace
13:30 – 13:40 Úvodní slovo moderátora
13:40 – 13:55 Financování jednotlivých druhů dopravy z veřejných zdrojů: současný stav a možnosti vývoje
13:55 – 14:10 Jak vidí automobilový průmysl potřebu rozvoje ostatních druhů dopravy?
14:10 – 14:30 Koncepce rozvoje železniční infrastruktury
Odpovídá modernizace kolejového vozového parku stávajícím železnicím a naopak? Jsou vysokorychlostní dráhy realitou blízké budoucnosti?
14:30 – 14:45 Rozvoj jednotlivých druhů dopravy v kontextu města
14:45 – 14:55 Vize celoplošné veřejné dopravy pro Českou republiku
Jak udělat síťovou veřejnou dopravu pro klienty přístupnější a pro objednatele transparentnější?
14:55 – 15:10 Má vodní doprava v ČR perspektivu?
Co vyřeší vodní koridor Dunaj-Odra-Labe?
15:10 – 15:25 Priority státu z pohledu jednotlivých druhů dopravy
Kooperativní systémy dopravní infrastruktury. Známe nároky, které budou v budoucnu na dopravní infrastrukturu kladeny? Jakým způsobem rozvíjet jednotlivé druhy dopravy?
15:25 – 16:30 Diskuse
16: 30 Občerstvení

Partneři

Hlavní partner diskusního setkání
Partneři diskusního setkání
       

 

Pořadatelé
Ekonom

IVD

IIPS