Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/ivd.cz/ivd.cz/_ap_class.php on line 112

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/ivd.cz/ivd.cz/_ap_class.php on line 112
IVD - Cesta první: Důvody investic do rozvoje dopravní infrastruktury
Úvodní stránka

Cesta první: Důvody investic do rozvoje dopravní infrastruktury

Odborná autorita - Petr Moos
18. 5. 2010 - Prague Marriott Hotel, V Celnici 8, Praha 1
od 13:00 do 17:00 hod.
14:20 – 14:40 Ví stát a jeho politická reprezentace, proč se vyplatí investovat do dopravní infrastruktury?
13:00 – 13:30 Registrace
13:30 – 13:40 Úvodní slovo moderátora
13:40 – 14:00 Jaké jsou dlouhodobé priority a cíle silniční dopravní infrastruktury ČR?
14:00 – 14:20 Jaké jsou dlouhodobé priority a cíle železniční dopravní infrastruktury ČR?
14:40 – 15:00 Jsou investice do dopravní infrastruktury vhodnou reakcí na hospodářskou krizi?
15:00 – 15:20 Jaký je význam dopravní infrastruktury pro ekonomiku země - důvody výstavby?
15:20 – 15:40 Pohled FD ČVUT, odborné shrnutí přednášek
15:40 – 16:40 Diskuse
Do diskuse se také zapojí:
16:40 Ukončení diskusního setkání, občerstvení

Partneři

 

Partneři diskusního setkání

 

Pořadatelé
Ekonom

IVD

IIPS