Úvodní stránkaArchivDopravní infrastruktura ČR – diskusní setkání 2010-2012 › Cesta pátá: Cena za uživatelský komfort a udržitelné prostředí

Cesta pátá: Cena za uživatelský komfort a udržitelné prostředí

Odborná autorita – Miroslav Svítek, Fakulta dopravní ČVUT
11. 11. 2010 - Hotel Jalta, Václavské náměstí 45, Praha 1
od 13:00 do 16:30 hod.
Cyklistické stezky: luxus nebo dopravní potřeba?

Jaroslav Martínek, Centrum dopravního výzkumu

Vzdělání: absolvent VUT FAST v Brně, obor Konstrukce a dopravní stavby, silniční a městské dopravní inženýrství. Promoval v roce 1993.

Odborné zkušenosti:
Čtyři roky působil na městském úřadě v Olomouci a od roku 1997 pracuje na CDV, v současné době pak ve funkci vedoucího oblasti nemotorové dopravy, se specializací na rozvoj cyklistické dopravy v České republice. V roce 2009 byl jmenován ministrem dopravy Národním koordinátorem rozvoje cyklistické dopravy ČR a tuto tunčici vykonává doposud. Podílel se mimo jiné na projektech a pracích pro MD, zejména na přípravě vládního dokumentu Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR. V současné době se podílí významnou míru na implementaci daného materiálu, poskytuje koordinační a metodickou pomoc krajům, obcím a Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Podílel se na zpracování publikace „Rozvoj cyklistické dopravy v ČR – II.díl“ (2001), publikaci „Cyklostrategie: Cíle, Realizace, vyhlídky“ (2005), nebo na metodickým materiálu „21 pilířů pro cyklistickou infrastrukturu“ (2007), metodiky „Cyklistická infrastruktura a její specifické aspekty“ (2008). Pořádá pravidelné národní cyklokonference. Spravuje webové stránky www.cyklostrategie.cz a www.cyklokonference.cz.

 

Prezentaci ke stažení naleznete zde.