Úvodní stránkaArchivDopravní infrastruktura ČR – diskusní setkání 2010-2012 › Cesta pátá: Cena za uživatelský komfort a udržitelné prostředí

Cesta pátá: Cena za uživatelský komfort a udržitelné prostředí

Odborná autorita – Miroslav Svítek, Fakulta dopravní ČVUT
11. 11. 2010 - Hotel Jalta, Václavské náměstí 45, Praha 1
od 13:00 do 16:30 hod.
Může být rozvoj dopravní infrastruktury ohleduplný k životnímu prostředí v jejím okolí?

Michael Vít, Ministerstvo zdravotnictví ČR

MUDr. Michael Vít, Ph.D

31. října 1951

angličtina, němčina, ruština

Vzdělání:

Lékařská fakulta hygienická 1976

 

 

 

 

Postgraduální vzdělání:

Atestace z hygieny a epidemiologie , ILF Praha 1980 Atestace z hygieny práce a nemocí z povolání, ILF Praha 1984 PhD - Vysoká škola báňská v Ostravě, ochrana životního prostředí

Postgraduální vzdělání mimo resort zdravotnictví:

Kurzy US EPA v oblasti health risk asssessment 1992 - 1998Profesionální kariéra:

Vedoucí oddělení pracovního lékařství, OHS Frýdek Místek, 1976 - 1980

Ředitel a okresní hygienik, OHS Frýdek Místek, 1980 - 1990

Vedoucí oddělení toxikologie, KHS Ostrava, 1990 - 1995

Vedoucí odboru hygieny práce a pracovního lékařství, KHS Ostrava, 1996 - 1999

Náměstek ministra a hlavní hygienik ČR, MZ ČR, 2000 doposud

Ředitel státního zdravotního ústavu, Praha, 2001 - 2002

Soudní znalec v oblasti zdravotnictví

Člen Vědecké rady Interní grantové agentury MZ ČR

Člen Vědecké rady Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno

Člen redakční rady měsíčníku Svět potravinMezinárodní spolupráce:

Člen řešitelského týmu US EPA v projektu „ SILESIA „ - zodpovědný řešitel oblasti

hodnocení zdravotních rizik 1992 -1997

Národní koordinátor v projektu WHO DEPA, 1999 - 2001

Zkušenosti v pozici řídícího pracovníka na vysoké úrovni

Předseda Společnosti pracovního lékařství České lékařské společnosti Jana

Evangelisty Purkyně, 1997 - 2000

Vedoucí meziministerské komise pro spolupráci WHO, 2001 až doposud

Člen koordinační vládní komise v oblasti bezpečnosti potravin, 2001 až doposud

Tajemník poradního orgánu vlády- komise pro životní prostředí a zdraví, 1999 až

doposud

Národní koordinátor pro implementaci WHO projektu zdraví 21

Člen národního výboru pro Trvale udržitelný rozvoj OECD, 2000 až doposud

Předseda podvýboru vlády pro ochranu obyvatel před vysoce patogenními agens,

2001 doposud

Zástupce vedoucího delegace ČR na mimořádném zasedání OSN k problematice

HIV/AIDS, New York, 2001, 2004, 2007

Zástupce vedoucího delegace ČR na High Level meeting , Environment, Transport

and Health, Geneva, 2001 doposud

 

Prezentaci ke stažení naleznete zde.