Úvodní stránkaArchivDopravní infrastruktura ČR – diskusní setkání 2010-2012 › Cesta pátá: Cena za uživatelský komfort a udržitelné prostředí

Cesta pátá: Cena za uživatelský komfort a udržitelné prostředí

Odborná autorita – Miroslav Svítek, Fakulta dopravní ČVUT
11. 11. 2010 - Hotel Jalta, Václavské náměstí 45, Praha 1
od 13:00 do 16:30 hod.
13:00 – 13:30 Registrace
13:30 – 13:40 Úvodní slovo moderátora
Pavel Švagr
13:40 – 13:55 Může být rozvoj dopravní infrastruktury ohleduplný k životnímu prostředí v jejím okolí?
Jak vidí současný stav dopravní infrastruktury hygienici? Jak zabránit produkci škodlivých faktorů souvisejících s dopravou?
13:55 – 14:10 Hodnocení dopadu dopravy na životní prostředí
Co je to udržitelná doprava? Jak hodnotit dopady dopravy na životní prostředí? Jaké jsou externí náklady hluku?
14:10 – 14:25 Zvyšování bezpečnosti v dopravě: současnost vs. budoucnost
Jak se promítnou nové bezpečnostní prvky do nákladů na výstavbu a údržbu dopravní infrastruktury?
14:25 – 14:40 Udržitelná dopravní infrastruktura v městském prostředí
14:40 – 14:55 Cyklistické stezky: luxus nebo dopravní potřeba?
14:55 – 15:10 Vize dopravního stavitelství 2010-2012
15:10 – 15:25 Cena za uživatelský komfort a udržitelné prostředí pohledem děkana Fakulty dopravní ČVUT
15:25 – 16:30 Diskuse
16:30 Občerstvení

Partneři

Partneři diskusního setkání
     

 

Pořadatelé
Ekonom

IVD

IIPS