Úvodní stránkaArchivDopravní infrastruktura ČR – diskusní setkání 2010-2012 › Cesta čtvrtá: Rozvoj dopravní infrastruktury v regionech

Cesta čtvrtá: Rozvoj dopravní infrastruktury v regionech

Odborná autorita – Pavel Přibyl, Fakulta dopravní ČVUT
7. 10. 2010 - Prague Marriott Hotel, V Celnici 8, Praha 1
od 13:00 do 16:15 hod.
13:00 – 13:30 Registrace
13:30 – 13:40 Úvodní slovo moderátora
Pavel Švagr
13:40 – 14:15 Jak významný faktor je doprava a dopravní infrastruktura pro vývoj regionů?
...na příkladu Středočeského kraje
Blok: MÝTNÉ V ČR
„Je mýtné vhodným nástrojem pro zajištění rozvoje dopravní infrastruktury v regionech?“
14:15 – 14:30 Efektivita a provozní náklady mýtného systému v ČR
14:30 – 14:45 Slovenské zkušenosti s mýtným systémem na silnicích nižších tříd: případová studie provozovatele
14:45 – 15:00 Technické a ekonomické aspekty mýtného: vize vs. realita
15:00 – 16:15 Diskuse

Do diskuse se také zapojí:
16:15 Občerstvení

Partneři

Partneři diskusního setkání
    

 

Pořadatelé
Ekonom

IVD

IIPS