Úvodní stránkaArchiv › Dopravní infrastruktura ČR – diskusní setkání 2010-2012

Dopravní infrastruktura ČRJakým směrem se ČR vydá na křižovatce dopravní infrastruktury budoucnosti?

Rozvoj dopravní infrastruktury České republiky se stal jedním z klíčových témat především v době vypuknutí hospodářské recese. Zastánci výstavby dálniční sítě sledovali problematiku z pohledu strategických investic, zaměstnanosti a propojenosti s evropskou dálniční infrastrukturou. Na druhé straně zastánci železnic připomínají, že vyspělé evropské země zároveň budují i železniční koridory, které neslouží jen pro přepravu osob, ale i objemných nákladů.

Potřeba diskuse o budoucnosti dopravní infrastruktury v ČR přispěla ke startu projektu Dopravní infrastruktura ČR, jehož pořadateli jsou Institut pro veřejnou diskusi, týdeník Ekonom a Fakulta dopravní ČVUT.
 
Od roku 2010 jsme uspořádali 11 diskusních setkání, v jejichž rámci se aktéři mimo jiné dozvěděli, jaké jsou aktuální problémy dopravní infrastruktury a českého stavebnictví, jak ovlivňuje stav dopravní infrastruktury konkurenceschopnost země a jak korupce působí na cenu veřejných zakázek v dopravním stavitelství. Na debatách jsme se také zabývali problematikou dálnice D47, možnostmi financování dopravní infrastruktury a vizemi do dalších let.
 
Diskuse přinesly mnoho zajímavých názorů a podnětů, které jsme zapracovali do závěrů a distribuovali je odborné veřejnosti i významným představitelům ČR.

 

Pořadatelé

IVD

IIPS