Úvodní stránkaArchivVize českého zdravotnictví - diskusní setkání 2010 - 2015 › Zdravotní služby v ČR: Jak jsme na tom?

Zdravotní služby v ČR: Jak jsme na tom?

25. 4. 2012 - City Tower Pankrác (27. patro), Hvězdova 1716/2b, Praha 4
od 9:00 do 12:00 hod.

  • 1. závěr
    Celkový zdravotní stav obyvatel je ve srovnání s ostatními evropskými státy podprůměrný. V tom se ale příliš nelišíme od ostatních nových zemí EU. V ukazateli naděje na dožití jsme na konci žebříčku spolu s Maďarskem, Slovenskem a Polskem. Naopak v kojenecké úmrtnosti máme velmi dobré výsledky a můžeme se srovnávat s Finskem, Lucemburskem či Švédskem. To svědčí o dobré výkonnosti našeho zdravotnictví alespoň v některých oblastech. Nezbytné ale je zlepšit systém péče o zdraví jako celek, podporovat prevenci a výchovu obyvatel.
  • 2. závěr
    Finanční stránka českého zdravotnictví odpovídá stavu české ekonomiky. Bohatší země vydávají na zdravotnictví vyšší % HDP. Proto je správné používat relativní a ne absolutní údaje. Nepřekvapí, že ve srovnání s nejbohatšími evropskými zeměmi jsou naše výdaje na zdravotnictví a příjmy zdravotníků poloviční. Poměříme-li ale příjem plně kvalifikovaného lékaře s průměrným platem v zemi, dostaneme se zhruba na trojnásobek průměrného platu u nás i v Německu.
  • 3. závěr
    České zdravotnictví se potýká s rostoucí feminizací a stárnoucí lékařskou populací. Ani v tom ale nejsme ojedinělí a navíc se tyto trendy netýkají jen zdravotnictví. Je otázkou, do jaké míry ovlivní jeho kvalitu v následujících letech. Je nutné situaci sledovat a vyhodnocovat příčiny a následky.
  • 4. závěr
    Dalším problémem je nerovnoměrný vývoj a průměrný věk populace lékařů v jednotlivých odbornostech, který může zapříčinit selektivní nedostatek lékařů např. v oboru praktického lékařství.
  • 5. závěr
    Dle mnohých srovnání vykazuje ČR nadprůměrné počty lůžek. V případě snižování jejich počtu je nutné sledovat strukturu a potřeby v ambulantní a dlouhodobé péči.
  • 6. závěr
    Platí, že aktivní, informovaný a spokojený pacient se léčí levněji a rychleji. Jestliže tedy chceme mít efektivnější zdravotnictví, měli bychom systematicky posilovat pozici, odpovědnost a informovanost pacienta a motivovat poskytovatele ke zvyšování kvality a efektivnějšímu chování.