Úvodní stránkaArchivVize českého zdravotnictví - diskusní setkání 2010 - 2015 › Zdravotní služby v ČR: Jak jsme na tom?

Zdravotní služby v ČR: Jak jsme na tom?

25. 4. 2012 - City Tower Pankrác (27. patro), Hvězdova 1716/2b, Praha 4
od 9:00 do 12:00 hod.
Panelové diskuse se také zúčastní:

Jana Petrenko, Koalice pro zdraví

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c., ředitel Masarykova onkologického ústavu a předseda České onkologické společnosti ČLS JEP

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

VZDĚLÁNÍ
Střední všeobecně vzdělávací škola v Jaroměři, maturita 1963
Lékařská fakulta UJEP v Brně, promoce 1969

ZAMĚSTNÁNÍ
1969 – 1973 sekundář interního oddělení Onkologického ústavu v Brně
1973 – 1976 sekundář II. interní kliniky FNsP Pekařská, Brno

1976 – 1984 ordinář pro chemoterapii zhoubných nádorů na II. interní klinice FNsP Pekařská, Brno
1984 – 1988 odborný asistent II. vnitřní katedry LF UJEP V Brně
1989 – 2010 přednosta Interní hematoonkologické kliniky FN Brno

1997 – 2003 děkan LF Masarykovy Univerzity
2003 – 2008 proděkan LF Masarykovy Univerzity
2008 – dosud ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně

ZAHRANIČNÍ DLOUHODOBÉ STÁŽE
1990 – 1991 3 měsíce hostující profesor na Lékařské fakultě The University of Kansas a Veterans Administration Medical Center, Wichita, USA
1996 2 měsíce onkologická pracoviště – Londýn, Bristol, Velká Británie

KVALIFIKACE
1969 Lékařská fakulta UJEP Brno
1972 I. atestace z vnitřního lékařství
1976 II. atestace z vnitřního lékařství
1984 CSc. Karlova univerzita Praha
1988 jmenování docentem vnitřního lékařství LF UJEP
1993 habilitace docentem vnitřního lékařství na LF MU v Brně
1995 atestace z onkologie
1996 atestace z hematologie a transfuzního lékařství
1996 jmenován profesorem vnitřního lékařství na LF Masarykovy university
2005 atestace z paliativní medicíny a léčby bolesti

JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI
anglický jazyk

ODBORNÝ ZÁJEM
vnitřní lékařství
klinická onkologie
nežádoucí účinky chemoterapie
podpůrná léčba v onkologii
transplantace kostní dřeně
paliativní medicína

ČLENSTVÍ VE SPOLEČNOSTECH
• Česká onkologická společnost ČLS JEP – předseda od roku 2002 dosud
• Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP – čestný předseda
• Česká hematologická společnost ČLS JEP
• Spolek lékařů českých v Brně
• Česká internistická společnost ČLS JEP
• Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP
• European Society of Medical Oncology
• Multinational Association of Supportive Care in Cancer
• European Association for Palliative Care
• Slovenská chemoterapeutická spoločnost
• European Group for Blood and Marrow Transplantation
• American Society for Blood and Marrow Transplantation

VYZNAMENÁNÍ A DALŠÍ OCENĚNÍ
1998 Cena rektora Masarykovy univerzity za vynikající dílo (kniha Paliativní medicína)
1999 Cena předsednictva České lékařské společnosti ČLS JEP za monografii
1999 Čestné členství Slovenské hematologické společnosti Slovenské lékařské společnosti
2000 Čestné členství Slovenské chemoterapeutické společnosti
2002 Cena Nadace Universitas Masarykiana
2004, 2006, 2008 Ceny rektora Masarykovy univerzita za významný tvůrčí čin (monografie)
2004 Čestné členství Slovenské onkologické společnosti Slovenské lékařské společnosti
2007 Medaile Za zásluhy o stát v oblasti vědy II.stupně udělená prezidentem ČR V. Klausem
2008 Čestné členství Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče o.s.
2009, 2010 Osobnost roku, Brno Business TOP 100
2011 Doctor honoris causa (dr.h.c.) Vysoké školy zdravotnictví a sociální práce, Bratislava
2011 Dekret za zásluhy o umění (získání uměleckých děl pro Kampus MU), Ped. fakulta MU

PUBLIKAČNÍ AKTIVITA

Více než 350 publikací v odborném tisku domácím i zahraničním, první autor nebo spoluautor
Odborné a edukační knihy – celkem 18, některé byly vydané v reedici, autor nebo editor
Více než 150 popularizačních aktivit především v oblasti onkologie, články v novinách a časopisech, rozhlas, televize, videa, DVD.