Úvodní stránkaArchivVize českého zdravotnictví - diskusní setkání 2010 - 2015 › Zdravotní služby v ČR: Jak jsme na tom?

Zdravotní služby v ČR: Jak jsme na tom?

25. 4. 2012 - City Tower Pankrác (27. patro), Hvězdova 1716/2b, Praha 4
od 9:00 do 12:00 hod.
Jaké jsou výsledky českého zdravotnictví? Platíme za ty správné služby?

MUDr. Stanislav Vachek, nezávislý konzultant

MUDr. Stanislav Vachek  se věnuje poradenské a konzultační činnosti v oblasti organizační a ekonomické problematiky zdravotních a sociálních systémů. Od roku 2011 pracuje v oblasti domácí zdravotní péče a intenzivně se zabývá možnostmi integrace zdravotních a sociálních služeb v prostředí soukromých domácností, realizací konceptu „Nemocnice doma“ v podmínkách ČR a otázkami financování dlouhodobé péče. Dále se zabývá vytvářením datových modelů pro potřeby řízení zdravotnictví. Zabývá se také pedagogickou činností. Ve výuce se zaměřuje především na oblast zdravotnického managementu, ekonomie ve zdravotnictví, zdravotnickou informatiku a v poslední době na komunitní rozvoj a využití komunitního kapitálu ve zdravotně sociální oblasti. Výzkumnou a publikační činnost zaměřuje především na problematiku vztahu demografického vývoje a jeho dopadů na zdravotně sociální oblast. V klinické oblasti pracoval na oddělení ARO, interna, RZP a v oblasti sociálního lékařství a zdravotnické informatiky. Byl ředitelem nemocnice v Brně Bohunicích; působil též jako předseda Asociace nemocnic České republiky a jako předseda Klubu zdravotnických manažerů. Vystudoval obor všeobecného lékařství na Lékařské fakultě UJEP Brno; na Vysokém učení technickém v Brně absolvoval postgraduální studium v oboru lékařská elektronika. Další formální vzdělání získal absolvováním internátního studia zaměřeného na systémovou analýzu a výpočetní techniku a Kurzu managementu ve zdravotnictví v projektu HOPE.


Prezentaci ke stažení naleznete zde.