Úvodní stránkaVize českého zdravotnictví › Transparentní a trvale udržitelné zdravotnictví

Transparentní a trvale udržitelné zdravotnictví

20. 6. 2018 - Hotel Angelo, Radlická 3216/1G, Praha 5

 • závěr č. 1
  Snížení celkových nákladů a zlepšení výsledků léčby je výzvou, před níž aktuálně stojí český zdravotnický systém.
 • závěr č. 2
  Možností je posun zdravotnictví k systému založenému na hodnotě, tzv. Value-Based Healthcare – jde o systém, který se místo objemu pacientů a výkonů zaměřuje primárně na výsledky.
 • závěr č. 3
  Spíše než na platy ve zdravotnictví je třeba se zaměřit na etickou část, na hodnotu lidského života.
 • závěr č. 4
  Ke změně systému v České republice je nutná vzájemná spolupráce a změna v přístupu k zdravotní péči na všech úrovních – ať už jde o stát, systém zdravotních pojišťoven, pacienty a jejich organizace, každodenní lékařskou praxi lékařů, činnost profesních sdružení či medicínské společnosti přinášející inovace ve zdravotnictví.