Úvodní stránkaVize českého zdravotnictví › Co brání rychlejšímu zavádění inovací do zdravotnictví a jak to změnit?

Co brání rychlejšímu zavádění inovací do zdravotnictví a jak to změnit?

7. 2. 2019 - Rezidence velvyslance USA (vila Otto Petschka), Ronadla Regana 3, Praha 6

 • závěr č. 1
  České zdravotnictví je v mnoha oblastech na špičkové evropské úrovni. Mnohdy je to ale jen zásluhou konkrétních lékařů a vedoucích specializovaných pracovišť, díky jejich nadšení, vysoké profesionalitě a schopnosti se stále vzdělávat a využívat nejnovějších poznatků lékařské vědy.
 • závěr č. 2
  Jedním z problémů českého zdravotnictví je zdlouhavá akceptace a implementace inovativních postupů a terapií.
 • závěr č. 3
  Přestože většina inovací v oblasti medicíny vyžaduje nemalé počáteční náklady, z dlouhodobého hlediska bývají tato řešení efektivnější. Dobrým příkladem je transkatetrová implantace aortální chlopně (TAVI) - implementace umělé srdeční chlopně neoperativním způsobem nebo telemonitoring pacientů s chronickým srdečním selháním.
 • závěr č. 4
  Možností, jak správně posuzovat přínos jednotlivých inovací ve zdravotnictví je posun k systému založenému na hodnotě, tzv. Value-Based Healthcare – jde o systém, který se místo objemu pacientů a výkonů zaměřuje primárně na výsledky.
 • závěr č. 5
  K zavádění inovativních postupů a technologií nelze přistupovat izolovaně, ale je nutná vzájemná spolupráce a změna v přístupu ke zdravotní péči všech zainteresovaných složek systému v České republice – ať už jde o stát, systém zdravotních pojišťoven, pacienty a jejich organizace, každodenní lékařskou praxi lékařů nebo činnost profesních sdružení.