Úvodní stránkaVize českého zdravotnictví › Co brání rychlejšímu zavádění inovací do zdravotnictví a jak to změnit?

Co brání rychlejšímu zavádění inovací do zdravotnictví a jak to změnit?

7. 2. 2019 - Rezidence velvyslance USA (vila Otto Petschka), Ronadla Regana 3, Praha 6
Srdeční selhání a telemonitoring

Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., IKEM Jak rekanalizovat více pacientů s cévní mozkovou příhodou?

MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FN Motol Současná situace programu TAVI – problémy a možná řešení

Doc. MUDr. Tomáš Kovárník, Ph.D., VFN

Prof. Josef Kautzner je absolventem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1983). Po získání odborné kvalifikace ve vnitřním lékařství a v kardiologii na II. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 2,5 letech strávených v klinickém výzkumu v St. George´s Hospital v Londýně začal v roce 1996 pracovat jako specialista v oboru elektrofyziologie na Klinice kardiologie IKEM. Prof. Kautzner je od roku 2001 přednostou Kliniky kardiologie IKEM. V roce 2005 byl jmenován profesorem vnitřního lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je mezinárodně uznávaným odborníkem v oboru arytmologie, držitelem titulu „Fellow of the European Society of Cardiology“, členem Evropské asociace srdečního rytmu (EHRA) a od roku 2010 členem výboru Evropské kardiologické společnosti (ESC). Dále je řádným členem americké Heart Rhythm Society a čestným členem několika evropských národních asociací srdečního rytmu. Byl prezidentem mezinárodního kongresu Europace 2005, který se konal v Praze, a od roku 1998 je hlavním organizátorem mezinárodních workshopů o katetrizačních ablacích s živými přenosy. Jeho hlavním klinickým i výzkumným zájmem jsou katetrizační ablace srdečních arytmií, srdeční resynchronizační léčba a zobrazovací metody v kardiologii. Je autorem nebo spoluautorem celé řady vědeckých a vzdělávacích publikací.
Prezentaci naleznete zde.

MUDr. Aleš Tomek, primář Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.
Prezentaci naleznete zde.

 

 

 

 

 

Doc. Tomáš Kovárník, II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN.
Prezentaci naleznete zde.