Úvodní stránkaVize českého zdravotnictví › Co brání rychlejšímu zavádění inovací do zdravotnictví a jak to změnit?

Co brání rychlejšímu zavádění inovací do zdravotnictví a jak to změnit?

7. 2. 2019 - Rezidence velvyslance USA (vila Otto Petschka), Ronadla Regana 3, Praha 6
Úvodní slovo moderátora

MUDr. Miroslav Palát, MBA, CzechMed

Miroslav Palát promoval na 1. lékařské fakultě UK v Praze v roce 1989. Na Katz Graduate School of Business získal v roce 2002 titul MBA. Devět let působil jako lékař – internista nejen v České republice, ale také ve Velké Británii a Německu. Dalších devět let pracoval ve společnosti Johnson & Johnson Medical Devices & Diagnostics, kde měl například na starosti koordinaci strategických činností na lokální úrovni i v EMEA oblasti. Mimo to vedl pracovní skupiny v rámci asociace CzechMed i Evropské asociaci výrobců zdravotnických prostředků MedTech Europe/ EUCOMED. V roce 2008 založil vlastní konzultantskou společnost.