Tiskové zprávy

(15. 5. 2012)

Proč vyhazujeme miliardy oknem?

O prošustrovaných miliardách při budování Pražského okruhu jsou poslední zprávy medií vycházející z aktuální zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu na základě provedené kontroly  na Ministerstvu dopravy, Státním fondu dopravní infrastruktury a Ředitelství silnic a dálnic. Bohužel opět další zpráva, která odbornou veřejnost nepotěšila. A nepotěšila ani velkou množinu poctivých stavbařů, kterým pověst českého stavebnictví a jeho profesionalita leží na srdci.

Od dob ministrování Aleše Řebíčka se v resortu dopravy dějí „divné“ věci. Budování dopravní infrastruktury probíhá nekoncepčně, nefungují kontrolní mechanismy, cena staveb vzrostla, dochází k porušování zákona o veřejných zakázkách, nebo jsou realizovány úplně zbytečné stavební objekty. To vše se můžeme dočíst v kontrolních závěrech Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). V souvislosti s Pražským okruhem došlo i na trestní oznámení, neboť NKÚ zjistilo a také doložilo porušení rozpočtové kázně.

Že se v poslední době staví nekoncepčně není žádná nová informace. Po „zaplať panbůh“ nezdařilém pokusu exministra Víta Bárty o zpracování tzv. Superstrategie dopravy nemá Ministerstvo dopravy (MD) žádnou koncepci v ruce. Namísto předložení jasného, stručného a finančně podloženého dlouhodobého harmonogramu rozvoje dopravní infrastruktury, je ze strany MD odkazováno na připravovanou Dopravní sektorovou strategii 2. fázi, která však bude hotova až v květnu 2013! V době, kdy je potřeba zdůraznit přípravu priorit pro příští plánovací období EU a kdy má doprava problémy s čerpáním zdrojů z Evropské unie nic světoborného.

A tak pokud vezmeme za příklad jednu z hlavních priorit financování, tedy aktuálně kontrolovaný Pražský okruh, neuvažuje se do roku 2014 s pokračováním výstavby a co bude po roce 2014 se neví, protože koncepce rozvoje se teprve zpracovává ... Adekvátně chaotická je i příprava jednotlivých staveb, což nám Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) předvedlo v posledních dnech. V březnu 2012 byly v užším(!) řízení ze strany ŘSD vyhlášeny 4 veřejné zakázky na aktualizaci dokumentace staveb pro úseky Ruzyně- Suchdol- Březiněves- Satalice a Běchovice – křížení s dálnicí D1 v celkové hodnotě téměř 580 mil. Kč. Zakázky byly v dubnu zrušeny s odkazem na výslovný pokyn MD. Jasný důkaz zcela nekoncepčního přístupu. Levá ruka neví, co dělá pravá.

Namístě je zároveň otázka, proč byly tyto zakázky zadávány v užším řízení. Proč se chtěla půl miliarda rozdělit tak trochu napřímo? Opět jednoznačná paralela se závěry NKÚ, které konstatují, že při zadávacích řízení není vytvářeno konkurenční prostředí a nejsou nastaveny předpoklady pro transparentnost výběru.

Dalším nešvarem veřejných zakázek je jejich předražování, ve smyslu navyšování nákladů nad rámec vysoutěžených cen. Děje se tak především cestou nekontrolovaných vícenákladů. Obecně není sporu o tom, že institut „vícenákladů“, stejně jako „méněnákladů“, je standardním nástrojem, který umožňuje korigovat konečnou cenu podle objektivních příčin a skutečné realizace. Při přípravě staveb není možné předvídat 100% všechny okolnosti (podloží staveb apod.). Nicméně, jestliže podle NKÚ došlo u staveb Pražského okruhu v úseku Vestec – Slivenec k navýšení ceny o více než 2 miliardy Kč, je evidentně potřeba důkladné analýzy důvodů co bylo špatně  a co bylo zanedbáno – při přípravě stavby a v zadávací dokumentaci a co je skutečně dáno vlivem objektivních vlivů při vlastní výstavbě.

Je zřejmé, že nám v posledních létech nějak více než dříve nefungujíé řídící a především pak  kontrolní mechanismy, které by dokázaly posuzovat technická řešení staveb a optimalizovat náklady. Jak je možné, že Státní fond dopravní infrastruktury, který je ze zákona odpovědný za efektivní vynakládání finančních prostředků, neměl financování staveb průběžně pod kontrolou, jak kvalitně byly pro něj zpracovávány kontrolní zprávy  a jak se s nimi na SFDI pracovalo? A co vlastně od roku 2006 dělala kontrolní skupina SFDI? Je hodně otázek a málo relevantních odpovědí. Prostě připustit financování vícenákladů v řádu miliard korun a pak si přečíst kontrolní závěry NKÚ a teprve na něj reagovat je prostě pozdě. A tak nejenom ŘSD, ale i SFDI musí vyvodit jasné závěry a začít konat.  A proto přeji novému řediteli ŘSD Davidu Čermákovi hlavně šťastné ruce při výběru jeho spolupracovníků a ať se mu daří tuto organizaci na kterou jsou navázány desetitisíce poctivých stavbařů velmi rychle stabilizovat a vrátit jí opět prestiž a profesionalitu.

Nezapomínejme, že pověst dopravního stavitelství v očích veřejnosti je výrazně ovlivňována právě mediálními informacemi. Bohužel pozitivní zprávy z tohoto sektoru nějak nezaznamenávám.

Budu se opakovat, ale následující konstatování neztrácí nic na své podstatě a aktuálnosti. Před dvěma lety jsem ve svém blogu psal, že „již v prosinci 2006, když byl schvalován Poslaneckou sněmovnou rozpočet SFDI na rok 2007 bylo většinou hlasů přijato usnesení (č. 159 ze dne 12.12.2006), které SFDI ukládalo rozpracovat v roce 2007 systém supervize nákladů, tedy systém, který by expertně sledoval a řídil náklady jednotlivých projektů od fáze projektování a přípravy až po jejich realizaci.“

Uplynulo téměř šest let a stále se nic nestalo. Proč vlastně tehdejší vedení SFDI  toto usnesení nesplnilo? Byl to záměr? Nebo neprofesionalita? Jsem si jist, že by dnešní kontrolní závěry NKÚ byly jiné…  Raději již ale nebudu dále spekulovat.

Blog.iHNed.cz/svagr  15. 5. 2012, Pavel Švagr


Zpět na seznam

Diskusní kalendář

« prosinec 2018 »
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31