Přečtěte si

(1. 6. 2010)

Potřebuje Česko prolomit těžební limity?

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Debata o prolomení limitů se vyostřuje. Teplárny totiž varují, že bez další těžby uhlí už za několik let nemusí mít teplo milion domácností. Zároveň chtějí, aby uhlí bylo přednostně prodáváno jim. S tím ale nesouhlasí ekologické organizace, ani těžební společnosti.

Jiří BÖHM, redaktor
--------------------
Těžba uhlí se na HDP podílí sice jen 1,5 %, ale například elektřina se ze 60 % vyrábí právě uhlí. Podíl na výrobě tepla je přes 40 % a na výrobě železa dokonce 90 %. Současné zásoby uhlí přitom vystačí zhruba do roku 2035.

Ján FABIÁN, OKD
--------------------
Obejít se bez uhlí dlouhodobě, trošku o tom pochybuji, nejen proto, že jsem z toho byznysu, ale proto, že to tvoří skutečně ten základ toho energetického mixu.

Vladimír TOŠOVSKÝ, ministr průmyslu a obchodu
--------------------
Když k tomu prolomení těch limitů nedojde, a to, že dojde k prolomení, ještě neznamená, že se jde těžit, to je hlavní myšlenka, tak budeme mít skutečně problémy sehnat palivo pro české teplárny.

Jiří BÖHM, redaktor
--------------------
Právě teplárny, které jsou na dodávkách uhlí závislé, upozorňují, že už za 5 let může být milion domácností bez tepla.

Tomáš DRÁPELA, Teplárenské sdružení
--------------------
V současné době na trhu žádné volné uhlí není a nám všem dřív nebo později budou končit dlouhodobé kontrakty a v případě, že se ta věc nebude řešit, hrozí prostě ve velkých městech do budoucna, v horizontu pěti, deseti let, opravdu že bude zima.

Jiří BÖHM, redaktor
--------------------
Ekologové a energetičtí odborníci s tím ale nesouhlasí. Podle nich spíš teplárny zaspaly dobu. Budoucnost totiž patří menším lokálním zdrojům.

Jan ROVENSKÝ, Greenpeace
--------------------
Část z nich si bude stavět své vlastní blokové kotelny, a to teplo si vyrábět levněji, než za kolik jsou ho schopny dodávat ty teplárny. Já věřím v trh a nemyslím si, že by v tomto případě hrozilo, že někde bude někde mrznout.

Jiří GAVOR, ENA
--------------------
Budou stále více používány decentralizované zdroje, jak na biomasu, tak na ten zemní plyn, to je faktum, ke které se musíme jako vzít na vědomí.

Jiří BÖHM, redaktor
--------------------
Některé teplárny podle odborníků můžou zkrachovat a právě proto chtějí prolomit limity s tím, že by nově vytěžené uhlí bylo přednostně prodáno právě jim. S tím ale nesouhlasí těžařské společnosti. Mají totiž uzavřené dlouhodobé smlouvy s jinými podniky.

Pavel VAŇAS, Severočeské doly
--------------------
Mnoho z těch tepláren, dejme tomu, v roce 95, 97 nemělo zájem na dlouhodobou spolupráci se Severočeskými doly, my jsme uzavřeli smlouvy a dneska bych to mohl nazvat, že jsme z velké většiny vyprodaní nastojato.

Jiří BÖHM, redaktor
--------------------
Aktualizovaná státní energetická koncepce počítá s využitím zásob hnědého uhlí i za územními limity s přednostním právem dodávek pro teplárny. Zda ale nově vytěžené uhlí získají teplárny, rozhodne až nová vláda. Jiří Böhm, Česká televize.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
A dva z respondentů předchozí reportáže teď se mnou ve studiu. Jan Rovenský, vedoucí energetické a klimatické kampaně Greenpeace, dobrý večer.

Jan ROVENSKÝ, vedoucí energetické a klimatické kampaně, Greenpeace
--------------------
Dobrý večer.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
A taky vítám Tomáše Drápelu, ředitele Plzeňské teplárenské, i vám pěkný večer.

Tomáš DRÁPELA, ředitel, Plzeňská teplárenská
--------------------
Dobrý večer.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Máme tady krátce po volbách a nevíme vlastně, kam bude Česká republika směřovat v dalších měsících, nicméně ještě před volbami ODS prohlašovala, že o prolomení limitů neuvažuje. To znamená, vzhledem k tomu, jak se zatím to povolební vyjednávání vyvíjí, co očekáváte, pane Drápelo, že nedojde k prolomení limitů, nebo že dojde?

Tomáš DRÁPELA, ředitel, Plzeňská teplárenská
--------------------
Já tohle to skutečně nevím. My jsme na trhu řadu let, upozorňujeme na tu situaci, že dřív nebo později, pokud se neprolomí těžební limity nebo nezískají se nové kapacity uhlí, těm teplárnám ty kontrakty končí a de facto na trhu žádné nové další uhlí není. My to nevymysleli před rokem, ani před dvěma, ta věc je známá již 10 roků a v podstatě to prolomení, či neprolomení těžebních limitů tady je dlouhodobý proces, před kterým všechny předchozí vlády strkaly hlavy do písku a já to považuji za vysoce nezodpovědné.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Nicméně budete na novou vládu apelovat, budete za ní chodit, budete jí upozorňovat na to, co se může stát, na případná rizika? Slyšeli jsme, milion domácností by mohl být bez tepla.

Tomáš DRÁPELA, ředitel, Plzeňská teplárenská
--------------------
Prosím vás, to je nová vláda, ale ti lidé jsou v podstatě pořád stejný a ten problém tady nevznikl skutečně s touto novou vládou. To znamená ...

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobře, ale já se ptám, na vaše chování, jakým způsobem se k tomu postavíte, protože vaše zájmy jsou jasné.

Tomáš DRÁPELA, ředitel, Plzeňská teplárenská
--------------------
Pochopitelně my potřebujeme zajistit pro naše teplárenství hnědé uhlí, a to tady do budoucna prostě zajištěno není.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Rovenský, jak vy to vidíte v těch následujících měsících? Státní energetická koncepce, ta aktualizovaná, například počítá s využitím domácích zásob hnědého uhlí i za územními ekologickými limity.

Jan ROVENSKÝ, vedoucí energetické a klimatické kampaně, Greenpeace
--------------------
Já si dovolím připomenout, že zachování limitů měly ve svém volebním programu jak ODS, tak TOP 09. Věci veřejné mají dokonce odpis zásob, to znamená úplné zrušení toho ložiska pod Horním Jiřetínem. Pokud ti politici jsou jen trochu čestní a lze jim věřit, a já stále naivně doufám, že ano, taky své sliby splní. Takže já, pokud jde o další 4 roky, pokud bude středopravá vláda, tak o Horní Jiřetín moc velký strach nemám.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
A když by to tak nevypadalo, je Greenpeace ochotno dojít na úřad vlády případně a apelovat na to, co by se mohlo stát, proč s tím nesouhlasíte?

Jan ROVENSKÝ, vedoucí energetické a klimatické kampaně, Greenpeace
--------------------
Já si myslím, že to není primárně o chození na úřad vlády. Samozřejmě můžeme se vrátit do něj i na něj, ale ta pointa celé té věci spočívá v tom, že tady jsou 2 tisíce lidí v nějakém městě, ve kterém chtějí zůstat žít, 400 vlastníků podepsalo prohlášení, že za žádných podmínek své pozemky neprodají, a já si prostě nedokážu představit, že tato pravicová vláda bude vyvlastňovat 400 lidí. Pokud ano, tak věc, kterou Greenpeace udělají, že budou tyto lidi právně, odborně podporovat, spíš než že bychom chodili prosit politiky na úřad vlády, aby splnili, co slíbili.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Nicméně slyšeli jsme tady celkem logický argument, že teplárny by nemusely mít dostatek uhlí pro výrobu tepla.

Jan ROVENSKÝ, vedoucí energetické a klimatické kampaně, Greenpeace
--------------------
K tomu jsme se dneska dostali dopoledne. Já bych tady rád zdůraznil, že to není pravda. V České republice je dostatek kvalitního teplárenského uhlí, je na Dole Bílina, problém je, co s tím uhlím děláme? To uhlí z Dolu Bílina, jak říkal pán ze Severočeských dolů, končí v kondenzačních elektrárnách ČEZu, kde se spaluje s účinností 30 %, a proto těm teplárnám dneska chybí a přitom ta elektřina z těch elektráren se dneska vyváží. Kdybychom neprolomili limity, ale uhlí z velkolomu Bílina, který patří Severočeským dolům, dali přednostně teplárnám, a v tom pana Drápelu podporuji, a zítra na veřejném jednání v Bílině budu toto požadovat, na rozdíl od něj, on tam nejede, tak si myslím, že je skutečně jako reálná šance, že teplárny to uhlí budou mít až do roku 2035, ale to by se na druhou stranu teplárny a politici nesměli být ČEZu.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, bojíte se ČEZu, nedokážete se s ním domluvit, nedokážete si pro sebe vyjednat prioritní odběr hnědého uhlí, aby bylo z čeho vyrábět?

Tomáš DRÁPELA, ředitel, Plzeňská teplárenská
--------------------
Podívejte se, tady existují jakési platné smlouvy, které ČEZ uzavřel někdy v roce 95, na základě těchto dlouhodobých smluv prakticky provádí veškeré retrofity svých současných uhelných elektráren. Já si dost dobře neumím představit, že tyto miliardy korun, které společnost ČEZ do toho nacpala a ještě hodlá nacpat, by nějakým způsobem potom přišly vniveč s tím, že by v nich to uhlí se nepálilo. To je první věc. Druhá věc je ta, že tady nejde o žádný strach, tady se pořád hovoří o nějakém vývozu elektrické energie, jako kdyby to byl trestný čin, obchodovat se zbožím, které na trhu je velice likvidní, protože podobných, bych řekl, různých demagogií v Evropě vzniklo tolik, že prostě ta Evropa jako taková není schopna tu elektřinu si sama dodat a v podstatě pouze Francie a Česká republika je soběstačná v elektrické energii.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
No, ale nechybí potom v teplárnách?

Tomáš DRÁPELA, ředitel, Plzeňská teplárenská
--------------------
Samozřejmě, to je jedna věc, to se musí dát všecko dohromady. Tady ten trh tak, jak vznikl tady, tak prostě je. My jsme si to nevymysleli, my si prostě myslíme, že, a my jsme si ty dlouhodobé kontrakty taky uzavřeli, ale ten dlouhodobý kontrakt, každý jednou někdy skončí, a nám začly končit v těchto letech, protože měli jsme je na 10, 15 roků a očekávali jsme samozřejmě, že tuhle tu věc se nějakým způsobem bude řešit. Kolega z ENY, předchůdce, vykládal o tom, že nechť se zruší velké teplárny a udělají se malé, decentralizované plynové zdroje na sídlištích, já, pokud toto ve státní koncepci bude, já tomu rozumím a my to prostě přijmeme, ty kotle odepíšeme, tady se zmaří hromada investic a pojede se dál.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Ekologické organizace taky namítají, že byste část toho uhlí mohli vykompenzovat biomasou, mohlo by se více dbát na úsporné bydlení, zateplování domů a tak dále, to by nebylo řešení? Přece jenom, vy sám jste mluvil o tom, že ten problém už je tady dlouho, proč se na to teplárny nedokážou připravit tímhle tím způsobem?

Tomáš DRÁPELA, ředitel, Plzeňská teplárenská
--------------------
Paní redaktorko, vy nám křivdíte, to se totiž ...

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Já vám nechci křivdit, to je jenom logický argument, který ...

Tomáš DRÁPELA, ředitel, Plzeňská teplárenská
--------------------
Ono tohle, pravda to taky úplně tak není, protože celá řada těch firem skutečně investovala hromady prostředků, dneska se ta biomasa využívá například v Plzni, my vyrábíme 40 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů, takových společností je víc, kdy přecházíme z toho uhlí na alternativní paliva, ale je naivní si myslet, že prostě české teplárenství může přejít z uhlí na nějakou alternativu tohoto typu, to znamená biopaliv. Může přejít na plyn, ovšem potom se dostane do té výsledné ceny toho tepla tak vysoko, že ty centrální zdroje se prostě zruší. A jinak samozřejmě souhlasíme s úsporama, to se dneska děje. Sice to chvilku trvalo, že se ten celej program rozeběhl, ale dneska budu říkat 50, 60 % paneláků v Plzni a věřím, že i v jinejch městech je dneska zateplená, maj krásný fasády a nový okna.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Rovenský, není to taky tak trošku, jak nám tady naznačuje pan Drápela, že můžou jenom částečně nahradit právě to uhlí a že pak už se jedná i o cenu v případě, když se bude vyrábět teplo z plynu?

Jan ROVENSKÝ, vedoucí energetické a klimatické kampaně, Greenpeace
--------------------
Podívejte se, uhlí je neobnovitelný zdroj. To, že nám jednou dojde a budeme ho muset něčím nahradit, to je prostě fyzikální fakt. Otázkou je, kdy. Já chápu, že ty teplárny to nemohou udělat během tří nebo pěti let, ale nicméně když se podíváte na závěry Pačesovy komise, tak podle ní potenciál k součtu úspor, to znamená zateplení obytných objektů, a obnovitelných zdrojů, zejména energetické biomasy, která je v České republice Popelkou, zrovna tedy tady osobně pan Drápela má velkou zásluhu za její rozvoj, takže to není nic proti němu, tak ten potenciál těchto dvou alternativ je větší než kompletní spotřeba teplárenství v České republice. To neříká Greenpeace, to jsou závěry Pačesovy komise. A reálně dosažitelné je to kolem roku 2035. A jak říkám, minimálně do roku 35 mohou teplárny získávat uhlí z Bíliny. Já tady veřejně vyzývám, prosím pana Drápelu, aby zítra s námi do té Bíliny přece jenom jel a o to uhlí si těm Severočeským dolům řekl.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, to už si potom vyřídíte, pánové, po studiu, já vám každopádně děkuju za vaše informace, na shledanou.

Tomáš DRÁPELA, ředitel, Plzeňská teplárenská
--------------------
Díky, na shledanou.

Jan ROVENSKÝ, vedoucí energetické a klimatické kampaně, Greenpeace
--------------------
Na shledanou.

ČT 24, 1.6.2010


Zpět na seznam

Diskusní kalendář

« červen 2020 »
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930