Úvodní stránkaEnergetická bezpečnost ČR › Role české energetiky v měnícím se odvětví

Role české energetiky v měnícím se odvětví

28. 3. 2017 - Prague Marriott Hotel, V Celnici 8, Praha 1

 • závěr č. 1
  Hlavními katalyzátory změn v odvětví energetiky jsou podle odborníků rychlý rozvoj technologií, fundamentální úpravy regulace energetického trhu a příchod nových hráčů. Jedním z hlavních důsledků kombinace těchto faktorů je pokles cen elektřiny až na loňské historické dno.
 • závěr č. 2
  Aby se tradiční energetické společnosti vypořádaly se stávající situací, musí od základů změnit svůj obchodní model. Na fragmentaci trhu odpovídají velcí hráči opětovnou konsolidací odvětví.
 • závěr č. 3
  Hlavní příležitosti k růstu v současnosti nabízejí obnovitelné zdroje a decentralizovaná energetika. Náklady na fotovoltaické a větrné elektrárny rychle klesají a výroba elektřiny z těchto zdrojů tak vyžaduje stále nižší státní podporu.
 • závěr č. 4
  Vliv tradičních energetických společností klesá. Velcí hráči se musí smířit se skromnějšími maržemi. Jejich role při zajišťování stabilních dodávek elektřiny přesto zůstává nenahraditelná, mimo jiné proto, že spotřeba elektřiny dále poroste.
 • závěr č. 5
  Regulaci v energetice se nedaří omezovat, naopak její vliv na odvětví dlouhodobě posiluje. Energetici navíc nemohou přicházející změny předvídat. Výsledkem je deformace trhu, kvůli které se neprosadí nejlepší zdroje elektřiny, ale právě ty podporované. Stát tak musí po letech liberalizace svou roli v energetice posílit.