Úvodní stránkaEnergetická bezpečnost ČR › Role české energetiky v měnícím se odvětví

Role české energetiky v měnícím se odvětví

28. 3. 2017 - Prague Marriott Hotel, V Celnici 8, Praha 1
Proměna světové energetiky: Jaké příležitosti a výzvy přináší?

Josef Žádník, senior manažer, PwC Česká republika

Prezentaci naleznete zde.